Alternobar vertigo

Alternobar_vertigo_YC

2017 Maria Järund leg läkare spec. ÖNH- sjukdomar. Dykläkare

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Yrsel orsakad av tryckskillnader i öronen

 Yrsel som uppkommer under uppstigning vid dykning orsakad av tryckskillnader i öronen.

Alternobar =tryckförändring vid dekompression d v s trycksänkning i öronen Vertigo =Yrsel

Vad är det

Oftast snabbt övergående yrsel som vanligtvis uppkommer i samband med uppstigning vid dykning. Ungefär 15% av dykare upplever någon gång alternobar vertigo dvs tryckutjämningsyrsel. Även fridykare kan drabbas av alternobar vertigo.

Alternobar_vertigo_Yrselcenter

 

 

 

Vad är orsaken

Trycket i mellanörat (orange färg på skiss) kan utjämnas genom en luftgång mellan näsan och mellanörat. Varje öra kan tryckutjämnas via en sådan luftgång som också kallas örontrumpeten. Om den ena sidans luftgång öppnar sig senare än den andra kan det leda till en skillnad i tryck mellan höger och vänster mellanöra. Skillnaden i tryck stimulerar balansorganen i resp inneröra (gul färg på skiss) olika och vi uppfattar det som yrsel. Har man problem med tryckutjämning vid nedstigning, t e x efter förkylning, ökar risken för alternobar vertigo.

En liknande yrsel kan uppstå om en våtdräktshuva sluter tätt kring ena örat men inte det andra så att kallt vatten enbart kommer in i en hörselgång.

Vilka är symtomen

Kortvarig karusellyrsel i samband med dykning, eventuellt med illamående. Hörselnedsättning och värk i örat brukar inte förekomma. Yrseln är värst om dykaren befinner sig i en vertikal position. Alternobar vertigo är i sig inte skadligt, men om man upplever kraftig yrsel roterar omgivningen och dykaren kan i panik göra en okontrollerad uppstigning till ytan med de risker som detta för med sig. Yrsel är en skrämmande upplevelse redan på land och ännu mer under ytan. Att se sin parkamrat snurra i hög hastighet runt om en och inte veta vad som är upp eller ner kan få även erfarna dykare ur balans.

Vad är behandlingen

Det är viktigt att man är förberedd på att man kan drabbas av tryckutjämningsyrsel och vad man ska göra för att yrseln ska upphöra.

Vid lättare yrsel brukar symtomen vara ett par sekunder om man saktar ner uppstigningshastigheten. Vid mer uttalade besvär bör man går ner några meter igen och tryckutjämna öronen exempelvis med Toynbees manöver.

Toynbees manöver

utförs genom att hålla för näsan och svälja samtidigt vilket leder till att örontrumpeterna öppnas. Detta leder till att ett övertryck i mellanörat minskar och yrseln upphör. Håll i något i närheten om möjligt t e x en lina eller klippa tills yrseln upphört och en säker uppstigning kan genomföras.

Försvinner yrseln inte trots aktiv tryckutjämning kan orsaken till yrseln ha en annan orsak. T e x hypoxi, koldioxidretention, dykarsjuka eller en spricka mellan den luftförande och vätskedelen av örat perilymfatisk fistel.

Var får man hjälp

Enstaka och lättare episoder av alternobar vertigo behöver inte utredas, men vid mer uttalade symtom samt vid upprepade tillfällen bör dykläkare konsulteras.

Yrsel som fortsätter efter man nått ytan eller tryckutjämnat är inte alternobar Vertigo. Kontakt med dykmedicinsk jour eller med 112 vid osäkerhet rekommenderas.  En bedömning av öronen görs hos dykmedicinskt utbildad ÖNH läkare.