Båggångsmanövrar vid Godartad lägesyrsel / Kristallsjuka

Kristallsjuka är oftast lätt att behandla

2017 Christian Geisler leg läk spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH sjukdomar Yrselcenter Stockholm

Kristallsjuka - behandlingsprinciper

Behandlingsprinciper

Kristallsjuka -lättbehandladKristallsjuka är en mekanisk störning som beror på att partiklar i balansorganets hinnsäck har lossnat och med tyngdlagens hjälp sedan ansamlats i en av de vätskefyllda gångarna.

Behandlingen är att flytta ut partiklarna ur den smala gången och tillbaka till den säck från den de har lossnat. För att lyckas med detta används idag tre behandlingsprinciper.

 

Gravitation

I de flesta fall räcker det att långsamt röra huvudet i gångens plan i gravitationsfältet. Med hjälp av tyngdlagen kan partiklarna förflyttas runt i gången, mot utgången och tillbaka till hinnsäcken.

För att behandla lossnade partiklar i den bakre båggången behöver man i princip göra en väldigt långsam kullerbytta bakåt. Men att samtidigt vara noga med att rörelsen utförs i den drabbade gångens plan.

Acceleration

Ibland har partiklarna fastnat eller så kan det finnas förträngningar eller andra hinder i gångens vägg. Då kan acceleration vara en bättre teknik för att öka trycket mot partiklarna så att knuffas åt rätt håll.

Vibration

Ibland har partiklarna klibbat fast i gångens väggar, i varann eller så har de fastnat på känselsprötet. I dessa fall kan man dessutom behöva vibration av hela området för att få partiklarna att släppa. Vibrationskraft kan tillföras med särskilda vibratorer som hålls på skallbenet bakom det drabbade örat.

 

 

Hur botar jag min kristallsjuka?

1. Identifiera i vilket öra och i vilken båggång de lösa partiklarna befinner sig. 

2. Utför en eller några upprepade re-positioneringsmanövrar tills yrselattacker inte längre kan utlösas.

3. Manövrarna utförs med fördel på mornarna. Undvik utlösande huvudrörelser under resten av dagen efter en lyckad manöver, för att flyttade kristaller inte ska riskera att åka tillbaka till båggången.

Botande manövrar

Vår webbplats presenterar noggranna instruktioner och videoklipp för manövrarna som behandlar vanliga varianter av kristallsjuka.

Epleys manöver 

behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i bakre båggången höger och vänster.

Semonts manöver

behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i bakre båggången höger och vänster

Barbeque manöver

behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången höger och vänster.

Guifonis manöver

behandling av kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången vänster. Höger görs på motsvarande sätt men spegelvänt.