Balansorganet

Balansorganet – balanssinnets viktigaste mätinstrument

2017 Christian läkare spec hörsel- och balansrubbningar och spec ÖNH-sjukdomar

Balansorganet_Yrselcenter

Balansorganet är ett litet mätinstrument som ständigt skickar informationer till hjärnan. Informationen når hjärnan genom signaler som berättar om hur huvudet hålls och accelereras. Vi har ett balansorgan i varje öra.

Varje balansorgan innehåller tusentals s k hårceller. Det är mycket känsliga mätreceptorer som kan uppfatta minsta huvudrörelse.

Balansorganet består av 3 båggångar och 2 hinnsäckar med balanskristaller. Man kan säga att varje balansorgan egentligen består 5 olika sensorer.

Hinnsäckarna känner av linjära rörelser d v s huvudrörelser framåt-bakåt och i lodrätt plan. När man t e x åker hiss registreras huvudets position i relation till tyngdkraften.

Båggångarna känner av huvudets rotations rörelser i sex olika plan. När man t e x åker karusell registreras huvudets rörelser av båggångssystemet.

Balansorganens hinnsäckar och båggångar är vätskefyllda. Normalt ska vätskan vara helt klar.

 

Vestibularisneurit Yrselcenter

Balansorganet skickar sina impulser till hjärnan via balansnerven. Balansnerven består av en övre och en nedre gren.

Balansorganets omedelbara granne är hörselorganet. Hörselorganets nerv kallas Hörselnerven och förlöper tillsammans med balansnerven.

 

 

Inre_hoerselgangen_Yrselcenter

Bilden visar hur väl inbäddat H Hörselorganet och B Balansorganet är i skallens ben. Hörsel- och balansorganen är inbäddade i s k klippbenet i skallens bas. (Foto: Yrselcenter)

Hörsel- och balansnerven når ut från skallens ben genom en liten benig kanal s k inre hörselgången. Härifrån når nerven till hjärnans stam. I hjärnans stam finns koordinationscentret för balansimpulser.

 

 

Balansorganet, Kristallsjuka

Bild som där skallen borrats upp utifrån för att visa de olika båggångarnas inbördes positioner. (Foto:Yrselcenter)

 

Båggångsvinkel för de mellersta båggångarna_YrselcenterBalansorganets_båggångar_YrselcenterBalansorganets_baggangar_Yrselcenter

 

Örat består av balansorgan och hörselsnäcka

 

Schematisk skiss över innerörats plats inne i skallen. Skissen visar också mellanörat och ytterörat.

 

balansorganet_Charliesblogg

Skiss över innerörat och dess kommunikationer med sina anatomiska grannar.

 

 

 

 

 

 

 

Orsaker till störningar i balansorganen

2017 Christian Geisler läkare spec hörsel- och balansrubbningar och spec ÖNH-sjukdomar

Balansorganen är den viktigaste delen av balanssinnet. Balansorganen förser ständigt hjärnan med stora flöden information om huvudets rörelser och dess förhållande till jordgravitationen.

Balansorganen och deras nerver till hjärnan kan påverkas av många olika störningar. En del är kända och en del orsaker är fortfarande outforskade.

1. Infektioner

Virus-infektioner kan angripa balansorganets nervvävnader. T e x förkylningsvirus, herpesvirus och herpes-zoster virus. Bakterie-infektioner kan spridas från en öroninflammation eller från en hjärnhinneinflammation. Syphilis är en könssjukdom som kan spridas till balansorganets nervsystem.

T e x Vestibularisneurit, Herpes-Zoster i örat, Kolesteatom

2. Skallskador

Skallskador kan ge slit- och krosskador som påverkar balansnerverna och balansorganens sinnesceller. En mycket vanlig effekt av en skallskada är att kristallerna i hinnsäckarna lossnar och ansamlas i en av balansorganets båggångar. Även blödningar och svullnader kan uppkomma i balansorganen efter en skallskada.

T e x Plötsligt bortfall av signalimpulserna från ett balansorgan motsvarande vestibularisneurit, Godartad lägesyrsel, Delayed hydrops.

3. Åldersförändringar

Med stigande ålder är det vanligare att med olika störningar i balansorganen funktion.

T e x Olika varianter av Godartad lägesyrsel, Nedsatt funktion i bägge balansorganen

4. Immunologiska förändringar

Kroppens eget immunsystem kan börja angripa balansorganens mycket känslig celler.

T e x Menieres sjukdom

5. Kärlskador och nedsatt syresättning

I förkalkade blodkärl kan kalkplaque plötsligt lossna och täppa igen kärlet tillfället eller permanent. Om detta händer i de smala kärl som förser balansorganet med syresatt blod kommer balansorganets celler skadas.

T e x Plötslig dövhet med samtidig funktionsförlust i ett balansorgan

6. Tumörer

Turmörer som växer och trycker på nervvävnader i den bakre skallgropen, i hjärnans stam, nära balansorganen och längs balansnerverna.

T e x Akustikusneurinom

7. Förgiftningstillstånd

Båggångarnas känselspröt påverkas redan vid låga halter av alkohol i blodet. Känselsprötens specifika vikt förändras så att de blir tyngre eller lättare än den vätska som omger dem. Också lösningsmedel, cellgifter och antibiotika kan skada balansorganens celler så att de kan skadas tillfälligt eller permanent. Kända antibiotika som skadar balansorganens celler: streptomycin, gentamycin, neomycin.

T e x Alkoholutlöst godartad lägesyrsel, Utslagen funktionen i bägge balansorgan efter behandling med Gentamycin

8. Mekanisk påverkan

Blodkärl som ligger nära balansnerverna i hjärnstammen kan irritera signalflödena och ge både balans- och hörselsymtom.

T e x Nerv-kärl-konflikt

9. Ärftliga förändringar och missbildningar

T e x Ushers-syndrom, Klippel-Feils syndrom, Alports syndrome

10. Inflammatoriska nervsjukdomar

Multipel scleros är en sjukdom som bildar plaque i hjärnans vävnader och i hjärnans nerver t e x balansnerven.

T e x Vestibularisneurit