Balanssinnet – vårt 6:e sinne

Balanssinnet – ett livsviktigt sinne

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Synen, lukten, smaken, hörseln och känseln – fem sinnen som ger information om omvärlden. Balanssinnet är vårt sjätte sinne, det talar om var vi befinner oss i förhållande till omgivningen och i förhållande till gravitationskraften på jordklotet.

Balanssinnet är avgörande för att vi ska kunna stå och röra oss på jordklotet. Balanssinnet levererar ständigt informationer om vårt förhållande till gravitationskraften. Utan ett fungerande balanssinne skulle vår situation likna det en astronaut upplever i tyngdlöshet.

Balanssinnet samlar data om vår aktuella balans-situation

Som utgångspunkt för denna beskrivning av hur ett normalt balanssystem fungerar kan vi betrakta en person som sitter stilla på en stol. Och som just nu läser på sin datorskärm..

Tre viktiga informationssystem

Personens tre viktigaste informationssystem för balansinformation är 1.Synen 2.Balansorganen och 3.En stor mängd känselkroppar i kroppens leder, muskelsenor och tryckreceptorer i huden.

Balansgubbe01_Yrselcenter

1. Synen informerar om huvudets och kroppens läge i förhållande till omgivningen. Synen ser att rummet står stilla, att kan dessutom bekräfta att informationen från känseln, leder och balansorgan verkar stämma. Huvudet är stilla mot omgivningen och knälederna ser ut att vara böjda 90 grader.

2. Balansorganen Varje balansorgan består egentligen av fem sensorer, det är två hinnsäckar och tre båggångar. De registrerar huvudets position och rörelser mot omgivningen. De meddelar att huvudet inte rör sig.

3. Känselkropparna ger information om hur personen håller sin kropp, vilka leder som är böjda, att ryggen har stöd av en stolsrygg, att personen sitter på något och att det finns golv under fotsulorna. Att golvet inte lutar. Känselkropparna i nacken ger information om hur huvudet är vridet i relation till den övriga kroppen.

 

 

 

 

Balans05_YrselcenterVia nervsystemet sänder de tre informationssystemen  balansinformationen till hjärnan. Högst värderar hjärnan informationen från synen och balansorganen.

Om alla tre informationssystem registrerar samma sak kommer informationen att vara samstämmig. I detta exempel tar hjärnan emot tre samstämmiga informationer om att allt är stilla, inget snurrar eller lutar.

Aktuell balansbild

I hjärnan sammanställs de tre olika informationerna till en balansbild. En sammansatt bild av hur kropp och huvud befinner sig i relation till omgivande miljö.

 

Hos en person som sitter stilla på en stol, med huvudet stilla och i ett rum som inte lutar kommer den aktuella balansbilden rapporteras som ”jag sitter stilla på en stol i ett rum som inte lutar”.

 

Normal_Balansintegration_Yrselcenter

 

Jämförelse med tidigare upplevelser i balans-referens-arkivet

Den inrapporterade balansbilden jämförs sedan med tidigare upplevda balansupplevelser. Denna referensbild hämtas ur ett arkiv med tidigare upplevda balanssituationer. Balansarkivet har byggts upp sedan tidig barndom och innehåller referenser för en mängd olika balansaktiviteter. Eftersom denna person redan tidigare har varit i samma balans-situation finns en referensbild som matchar den inkommande informationen.

Den aktuella balansbilden jämförs med referens-balansbilden ur balansarkivet. Om bilderna liknar varandra ”matchar” så känner hjärnan igen balanssituationen.

Hjärnan vill helst ha fullständig kontroll över alla balanssituationer. Om en pågående balans-situation överensstämmer med en förväntad referens-balansbild kan man säga att hjärnan blir lugn och glad. Varje balansbild i referenssystemet är nämligen länkad till ett redan inlärt program av upprätthållande muskelaktiviteter för att kunna hantera just denna balanssituation.

 

Balanssystemet = Balanssinnet + det upprätthållande muskelsystemet

Det upprätthålande systemet gör det möjligt att stå och gå på jordklotet

 

Balanssystemet består av två delar: 1. Ett inflöde av informationer –Balanssinnet. 2. Ett utflöde av styr-order till kroppens olika muskler –Det upprätthållande systemet.

Balansinnet och det upprätthållande systemet är en förutsättning för att kunna stå och gå på jordklotet. Balanssystemet är livsviktigt för vår existens på jordklotet.

Om det upprätthållande systemet mer info