Barbeque manöver vänster

Båggångsvinkel för de mellersta båggångarna_YrselcenterRepositionersmanöver av lösa partiklar i vänster mellersta båggång

Re-positionerings manöver för lösa partklar i vänster mellersta båggång

2017 Christian Geisler leg läkare spec hörsel- och balansrubbningar spec ÖNH sjukdomar

A. Ligg ned på rygg på golvet eller på en mjuk matta. Boka fram huvudet 20 grader genom att närma hakan mot bröstet, håll kvar huvudet så under resten av behandlingen.

B. Rotera kroppen långsamt åt den sida som ger minst intensiv yrsel, i detta fall åt höger. Genomför ett varv på ca 4 minuter.

C. Stanna till två minuter per varv i positionen när näsan pekar rakt ned mot golvet.

D. Efter 3 varv, res Dig försiktigt upp och bocka fram huvudet något.

E. Upprepa tre varv mot höger sida morgon och kväll tills manövern inte längre utlöser någon yrsel.

 

Video Grillspettsmanövern inriktning vänster sida

Manövern kan också göras på en brits och i mycket snabbare tempo. Video visar snabb Barbequemanöver för vänster sida /Youtube, Neurologmott Ian M Purcell San Diego USA engelska

 

Möjliga orsaker till att Barbeque manöver inte ger resultat mer info.