Behandlingskomplikationer vid kristallsjuka

Epleys manöver position 3

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Illamående av repositions-manövrarna

Repositions-manövrarna vid kristallsjuka medför att lösa partiklar rör sig i båggången. Även om partiklarna rör sig åt rätt håll under behandlingen, mot båggångens utgång, kan manövrarna medföra korta yrselattacker och också orsaka illamående under och efter manövern.

Patienter med känsligt balanssinne kan använda läkemedel mot åksjuka en timme före behandlingen. Dessa läkemedel dämpar balansorganens impulser och de felaktiga impulserna som hjärnan tar emot blir då mindre.

Särskilt snabbverkande är ett receptfritt medicinskt tuggummi mot åksjuka. Börja tugga Calma 15-20 minuter innan behandlingsmanövern ska genomföras.

 Kristallsjuka - behandlingskomplikationer

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Partiklar hamnar fel under en båggångsmanöver

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar. Yrselcenter Stockholm

Emellanåt leder behandlingen av partiklar i en båggång till att de spiller över till en helt annan båggång. Det ger den behandlade snarare ännu mer yrsel .

Detta händer även erfarna behandlare regelbundet. Båggångarnas anatomi kan variera väldigt mellan människor och vinklarna överensstämmer därför inte alltid med anatomiböckernas bilder.

Om en behandling av lösa partiklar i en båggång leder till att de spiller över till nästa får man först behandla färdigt den första. Och efter en paus får man sedan behandla den andra. Prognosen är oftast god men både patient och behandlare kan bli förskräckta över den oväntade kraftiga reaktionen när partiklarna hamnar fel.

 

balansorganen2016_Yrselcenter

Båggångarnas inbördes vinklar

2016 Christian Geisler leg läk spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH sjukdomar

Balansorganen består av sammanlagt sex båggångar med vardera ett känselspröt i sin ena ände. Båggångarna är positionerade i olika plan. Det är ett tre-dimensionellt system. Exakt hur de olika båggångarna står i förhållande till varandra kan man en behandlare inte veta, den anatomiska variationen är stor människor emellan.

baggangsvinklar_YrselcenterFör att föreställa sig hur man ska vrida huvudet för att rulla partiklar bort från känselsprötet och ut ur olika båggångar kan det vara bra att förstå gångarnas olika vinklar. Enkla modeller av papp kan vara ett bra hjälpmedel.