Epleys manöver mot lösa partiklar i vänster bakre båggång

manövern påvisar och behandlar lösa partiklar i vänster bakre båggång 

2017 Christian Geisler leg läk spec Hörsel- & Balansrubbningar spec ÖNH-sjukdomarRepositionsbehandling_av_Godartad_lagesyrsel_3_Yrselcenter

 

 

Instruktion om hur Epleys manöver ska utföras vid lösa partiklar i vänster bakre båggång Yrselcenter StockholmUtgångsposition inför behandling av lösa partiklar i vänster bakre båggång kristallsjukan Yrselcenter

Utgångsposition 0: Sitt i sängen eller på en brits. Vrid huvudet 45 grader åt vänster. Nu är vänster bakre båggång i samma plan som Du ska röra Dig i.

Position 1 i Epleys manöver mot lösa partiklar i vänster bakre båggång Kristallsjukan YrselcenterBehandling av kristallsjuka i bakre vänster båggång

Position 1: Behåll huvudet vridet 45 åt vänster och ligg bakåt så att huvudet kan hänga långt bakåt t e x över sängkanten. Om det finns lösa ihopklumpade partiklar i vänster bakre båggång, kommer denna position att ge upphov till yrsel i 5-10 sekunder. Men lugn, det är ju den yrseln som ska behandlas. Ligg kvar en minut i denna position.

 

 

Behandling av kristallsjuka YrselcenterEpleys_manoverhoe2_Yrselcenter

Position 2: Vrid sakta över huvudet mot höger sida tills det är vridet 45 grader åt höger. Låt huvudet vara hängande bakåt samtidigt. Även i denna position kan kortvarig yrsel förekomma. Ligg kvar en minut.

Epleys manöver position 3 mot kristallsjuka i vänster bakre båggång YrselcenterEpleys manöver mot kristallsjuka i bakre båggången vänster

Position 3: Vrid hela kroppen så att Du ligger på höger axel och vrider ned huvudet snett mot golvet. Näsan ska peka mot 135 grader. Kortvarig yrsel kan förekomma. Ligg kvar en minut.

Epleys manöver mot Godartad lägesyrsel

Uppsittning 4: Behåll huvudet vridet åt höger och sitt upp. Bocka huvudet något framåt efter uppsittningen. Efter manövern kan övergående ostadighetskänsla förekomma.

 

 

 

Vid återfall av GLY p g a lösa partiklar i vänster bakre båggång

Genomför två manövrar med 15 minuters mellanrum. Om den andra manövern inte längre utlöser yrsel i position 1 är detta tecken på att den första behandlingen har varit framgångsrik. Genomför i detta fall ändå en ytterligare manöver. Håll därefter huvudet upprätt resten av den dagen, ”som en lucia med brinnande ljus i håret”.

Om manövern i position 1 inte alls utlöser yrsel, talar det inte för kristallsjuka p g a lösa partiklar i vänster bakre båggång.

Video Epleys manöver

Video visar Epleys manöver för vänster sida /Youtube, ÖNH-kliniken Michigan USA, engelska