Epleys manöver mot lösa partiklar i höger bakre båggång

 manövern påvisar och behandlar lösa partiklar i höger bakre båggång

2017 Christian Geisler leg läk spec Hörsel- & Balansrubbningar spec ÖNH-sjukdomarRepositionsmanövrar vid lösa partiklar i balansorganens båggångar GLY Yrselcenter

 

Behandling av lösa partiklar i höger bakre båggång position 1 YrselcenterEpleysmanoverhoe1

Utgångsposition 0: Sitt i sängen eller på en brits. Vrid huvudet 45 grader åt höger. Nu är höger bakre båggång i samma plan som Du ska röra Dig i.

Behandling av vanligaste varianten av kristallsjuka Yrselcenter StockholmKristallsjukan - behandling

Position 1: Behåll huvudet vridet 45 grader åt höger och ligg bakåt så att huvudet kan hänga långt bakåt t e x över sängkanten. Om det finns lösa ihopklumpade partiklar i höger bakre båggång, kommer denna position att ge upphov till yrsel i 5-10 sekunder. Men lugn, det är ju den yrseln som ska behandlas. Ligg kvar en minut i denna position.

 

 

Epleys manöver för kristallsjuka i höger bakre båggång position 2 YrselceterEpleys_manover_hoe3_Yrselcenter

Position 2: Vrid sakta över huvudet mot vänster sida tills det är vridet 45 grader åt vänster. Låt huvudet vara hängande bakåt samtidigt. Även i denna position kan kortvarig yrsel förekomma. Ligg kvar en minut.

Epleys manöver mot lösa kristaller i höger bakre båggångEpleys manöver mot kristallsjuka

Position 3: Vrid hela kroppen så att Du ligger på vänster axel och vrider huvudet snett ned mot golvet. Näsan ska peka mot 135 grader. Kortvarig yrsel kan förekomma. Ligg kvar en minut.

Epleys_manover_hoe5_Yrselcenter

Uppsittning 4: Behåll huvudet vridet åt vänster och sitt upp. Bocka huvudet något framåt efter uppsittningen. Efter manövern kan övergående ostadighetskänsla förekomma.

 

Vid återfall av GLY p g a lösa partiklar i höger bakre båggång

Genomför två manövrar med 15 minuters mellanrum. Om den andra manövern inte längre utlöser yrsel i position 1 är detta tecken på att den första behandlingen har varit framgångsrik. Genomför i detta fall ändå en ytterligare manöver. Håll därefter huvudet upprätt resten av den dagen, ”som en lucia med brinnande ljus i håret”.

Om manövern i position 1 inte alls utlöser yrsel, talar det inte för kristallsjuka p g a lösa partiklar i höger bakre båggång.

Video Epleys manöver

Video visar Epleys manöver för höger sida /Youtube, ÖNH-kliniken Michigan USA, engelska

 

 

Trackbacks