Godartad anfallsyrsel hos barn

barn_YC

2017 Krister Brantberg leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Yrselorsak_ovrigt_Yrselcenter Anfallsyrsel hos barn Benign paroxysmal vertigo of childhood

Vad är det

Godartad anfallsyrsel hos barn är troligen den vanligaste orsaken till episodvis yrsel hos barn. Sjukdomen debuterar oftast mellan 1 och 4 års ålder.

Vad är orsaken

Orsaken till sjukdomen är inte känd, men den tycks vara relaterad till migrän eftersom det ofta finns flera i barnets familj som har migrän.

Vilka är symtomen

Yrseln kommer plötsligt, är mycket intensiv och går sedan över på mindre än någon minut. Under anfallet är barnet ofta panikslaget p g a upplevelsen av att allting snurrar och försöker därför klamra sig fast till någon eller något.

Barnet har under anfallet ofta ofrivilliga, hastiga, ryckvisa ögonrörelser s k nystagmus och blundar därför gärna för att slippa se omgivningen snurra runt.

Balansen är så påverkad att barnet oftast inte kan gå eller stå under anfallet. Ibland hinner även symtom som blekhet, illamående och kräkning utvecklas.

Däremot uppkommer ej symptom som avsvimning, medvetandegrumling, okontaktbarhet eller huvudvärk.

Anfallsyrseln kommer vanligen utan anledning och kan variera från att komma flera gånger i veckan till någon enstaka gång per år. Anfallen försvinner sedan av sig själv efter några månader till år.

Vad är behandlingen

Anfallen är så korta att yrseldämpande medicin inte hinner ge någon effekt. Det finns ej heller någon utprovad medicin som förebygger anfallen. Det är viktigt att lugna/trösta och låta barnet få vara i stillhet under anfallet, eftersom yrseln ökar vid rörelser. Viktigt är också kvalificerad läkarbedömning med bra information till föräldrar.

Var får man hjälp

Alla barn med yrsel bör bedömas av en barnläkare !