Godartad lägesyrsel p g a lösa partiklar i bakre båggången

GLY_bakre_baggangen_Yrselcenter

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Vanligaste varianten av Godartad lägesyrsel  ”Kristallsjuka”

Sammanfattning: Lösa partiklar i den bakre båggången är den vanligaste varianten av Godartad lägesyrsel ”Kristallsjuka”. Det beror på att denna del av balansorganet är den lägst belägna delen när man ligger och sover. Med gravitationens hjälp hamnar partiklar som lossnat från hinnsäcken ofta här. Epleys och Semonts re-positioneringsmanövrar är både diagnostiska och behandlande av denna vanliga yrselstörning.

 

Mekanismer_BPPVP_YrselcenterMekanismer vid kristallsjuka i bakre båggången

Normalt: Vätskan i de olika båggångarna accelereras mot och ifrån båggångens känselspröt i samband med huvudrörelser. Känselsprötet känner kontinuerligt av vätsketryckets förändringar och ombildar tryckimpulserna till elektriska signaler och sänder dem till hjärnan. Vätskan i balansorganen är normalt klar.

Kristallsjuka i bakre båggången: När lösa partiklar ansamlats till en klump i balansorganets bakre båggång påverkas vätsketrycket i båggången. Framförallt i samband med huvudrörelser i pitch-planet.

Kristallsjuka ger yrsel vid framåtlutning av huvudetVid huvudrörelser framåt-nedåt att sitta upp i sängen eller böja sig framåt för att knyta skorna kommer partiklarna att åka framåt i båggången.

Det leder till ett kraftig tryck mot båggångens känselspröt och det böjs kraftigt framåt. En kraftfull elektrisk signal sänds till hjärnan. Informationen motsvaras av man gör en kullerbytta framåt. Eftersom balansorganets impulser och ögon är sammankopplade kommer båda ögon att rotera runt sin egen axel under några sekunder.

 

 

Kristallsjuka ger yrsel vid bakåtlutning av huvudetVid en huvudrörelse bakåt-uppåt att ligga bakåt i sängen eller titta uppåt för att byta en tak-glödlampa kommer partiklarna att åka bakåt i båggången.

Det leder till en kraftig sugkraft mot båggångens känselspröt och det böjs kraftigt bakåt. En kraftfull elektrisk signal sänds till hjärnan. Informationen motsvaras av man gör en kullerbytta bakåt. Eftersom balansorganets impulser och ögon är sammankopplade kommer båda ögonen att rotera runt sin egen axel, i motsatt riktning som vid uppsittning, under några sekunder.

 

Yrselattackerna uppkommer bara i anslutning till huvudrörelser och så länge partiklarna är ihopklumpade. Utöver de korta lägesutlösta yrselattackerna uppstår mer eller mindre kaos i hjärnans stam. Illamående, ostadighetskänsla, kallsvett, svårigheter att fokusera blicken. Panikkänsla och oro.

Lättbehandlad kristallsjuka

Behandling av kristallsjuka g a partiklar i bakre båggången

Med Epley´s  och Semont´s  manövrar kan man både diagnostisera det symtomgivande örat och flytta de lossade partiklarna tillbaka hem till hinnsäcken. Bägge metoder har i vetenskapliga undersökningar visat sig vara mycket effektiva. Utläkning i 80-90% av alla fall finns beskriven.

Patienter i alla åldrar kan behandlas med manövrarna. Har man allvarliga skador i nackens kotor eller kärlskador kring hals och nacke rekommenderas kontakt med en yrselkunnig vårdgivare.

Epleys repositionsmanöver

Dr John Epley, amerikansk öronläkare, beskrev behandlingen första gången 1979 och publicerade den 1992. Behandlingen använder gravitationskrafter.  höger öra   vänster öra.

Semonts repositionsmanöver

Dr Alain Semont, fransk sjukgymnast, beskrev behandlingen första gången 1983 och publicerade den 1988. Behandlingen använder accelerationskrafter.  höger öra   vänster öra

 

Balansorganet, Kristallsjuka