Godartad lägesyrsel p g a lösa partiklar i mellersta båggången

GLY_mellersta_baggangen_Yrselcenter

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Godartad lägesyrsel GLY-variant som ofta ger mer besvär

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Godartad lägesyrsel Kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången

Mekanismer vid godartad lägesyrsel p g a partiklar i mellersta båggången

Normalt ska vätskan i balansorganens båggångar vara klar. Vid godartad lägesyrsel är vätskan grumlig. Partiklar har lossnat från den ena hinnsäcken och har ansamlats i klumpar i den mellersta båggången. I samband med huvudrörelser rör sig de sammanklumpade partiklarna p g a tyngdlagen.

Om partiklarna har hamnat i den mellersta båggången påverkas denna båggångs känselspröt i samband med huvudrörelser. Under den tid som partiklarna är i rörelse ger de upphov till tryck- och sugeffekter som får känselsprötet att böja sig onormalt häftigt.

När känselsprötet böjer sig kraftigt skickas intensiva balanssignaler till hjärnan. Signalerna får ögonen att göra horisontella rörelser. Den drabbade får en upplevelse av en kraftig yrselattack, som att åka karusell.

Vad skiljer kristallsjuka i bakre båggången från den i mellersta båggången

Kristallsjuka p g a lösa partiklar i bakre båggången är den vanligaste varianten av Godartad lägesyrsel. Tillståndet medför lägesutlösta yrselattacker som ofta varar 5-10 sekunder. De bägge bakre båggångarna är positionerade i olika plan i skallen och kan därför testas för lösa partiklar en i taget. Detta gör det oftast lätt att avgöra vilket öra som är det symtomgivande. I många fall kan det räcka med en enda repositionsmanöver för att bota kristaller i bakre båggången.

Kristallsjuka p g a lösa partiklar i mellersta båggången ger längre yrselattacker, ofta 20-30 sekunder. Människan gör oftare huvudrörelser i sidled än i framåt-bakåt-planet, därför värderar hjärnan informationen från de mellersta båggångarna något mer än signalerna från de bakre båggångarna. En störning i de mellersta båggångarna ger därför ofta en kraftigare yrselkänsla.

De mellersta båggångarna är orienterade i samma plan i skallen. Det medför att båggångarna inte kan testas en i taget för lösa partiklar. För en undersökare kan det därför ibland vara svårt att omedelbart peka ut vilken sida som är den utlösande. I regel är det den sidan som utlöser mest yrsel som är den symtomgivande och den som ska behandlas.

För att färdigbehandla kristaller i mellersta båggångarna kan man behöva genomföra repositionsbehandlingarna mer än en gång.

 

Hur kan kristallsjuka i mellersta båggången behandlas

Barbeque repositioneringsmanöver mot lösa partklar i höger mellersta båggång

Behandlingen är att flytta ut partiklarna ur båggången och tillbaka till hinnsäcken genom att rotera huvudet i den drabbade båggångens plan, från sjuka mot den friska sidan. Det kan uppnås med olika manövrar och med olika hastighet.

 

Kristallsjuka -lättbehandladEn vanlig repositionsmanöver mot lösa partiklar i mellersta båggången kallas ”Grillspets manövern” då den beskriver en rotationsrörelse runt kroppens längdaxel.

Den beskrevs av den tyske neurolläkaren dr Lempert 1994. Manövern är lätt att utföra och ger ofta snabb effekt.

Barbeque rotation manöver mot lösa partiklar i mellersta båggången i höger öra och i vänster öra.

Se även denna animation (engelska/ you tube)

Gufonis manöver är en annan väl fungerande manöver.

 

Videonystagmoskopi_mellersta_båggången_Yrselcenter

Om båggångarnas vinklar

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

baggangsvinklar_YrselcenterDe två balansorganen består av sammanlagt sex båggångar med vardera ett känselspröt i sin ena ände.

Båggångarna är positionerade i olika plan. De mellersta båggångarna har en position som motsvaras av vinkeln mellan den yttre hörselgången och ögonvrån.

För att föreställa sig hur man ska undersöka och behandla mekaniska störningar i de olika båggångarna, kan enkla modeller av papp vara ett hjälpmedel.