Gufonis-Appianis konverteringsmanöver

 

Gufonis_manoever_mot_partiklar_vae_mellersta_båggång_YC

Illustration och illustratör: Måns Magnusson ÖNH kliniken universitetssjukhuset Lund

Gufonis-Appianis konverteringsmanöver för tung störning av känselsprötet i vänster mellersta båggång

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar. 

Manöver som konverterar fastsittande partiklar på båggångens känselspröt till lösa partiklarManövern utfördes av Din läkare för att konvertera fastsittande partiklar på känselsprötet till lösa partiklar i samma båggång. Manövern genomfördes som den avbildats ovan men Ditt huvud lyftes uppåt i pos C.

 

A. Sitt på en säng eller brits.

B. Lägg Dig ned på höger sida (sidan som ger mest ögonrörelser). Ligg kvar i 2 minuter.

C. Vrid huvudet uppåt så att näsan pekar snett uppåt mot rummets tak. Håll kvar positionen i minst 2 minuter.

D. Sitt upp med vridet huvudet

Några timmar efter en utförd konvertering kan Du ha uppmanats att själv behandla de lösa partiklarna med Barbeque rotation inriktning vänster. Eller med Gufonis manöver inriktning vänster (utförs precis som illustrationen ovan).

 

Gufonis-Appianis konverteringsmanöver för tung störning av känselsprötet i höger mellersta båggång

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar.

Manöver som konverterar fastsittande partiklar på båggångens känselspröt till lösa partiklarManövern utfördes av Din läkare för att konvertera fastsittande partiklar på känselsprötet till lösa partiklar i samma båggång. Manövern genomfördes spegelvänt mot hur den avbildats ovan och Ditt huvud lyftes uppåt i pos C.

 

A. Sitt på en säng eller brits.

B. Lägg Dig ned på vänster sida (sidan som ger mest ögonrörelser). Ligg kvar i 2 minuter.

C. Vrid huvudet uppåt så att näsan pekar snett uppåt mot rummets tak. Håll kvar positionen i minst 2 minuter.

D. Sitt upp med vridet huvudet

Några timmar efter en utförd konvertering kan Du ha uppmanats att själv behandla de lösa partiklarna med Barbeque rotation inriktning höger.