Gufonis manövrar mot lösa partiklar i mellersta båggången

Illustration: Måns Magnusson ÖNH kliniken universitetssjukhuset Lund

Gufonis manöver mot lösa partiklar i vänster mellersta båggång

manövern behandlar lösa partiklar i vänster mellersta båggång. Genomför manövern precis som den avbildats ovan

2017 Måns Magnusson leg läkare spec ÖNH sjukdomar. Professor

A. Sitt på en säng eller brits.

B. Lägg Dig ned på höger sida (sidan som ger minst intensiv yrsel). Ligg kvar i 2 minuter.

C. Vrid huvudet så att näsan pekar rakt ned. Ligg kvar i minst 2 minuter.

D. Sitt upp med vridet huvudet

Eventuellt kan behandlingen upprepas efter en halvtimme. Ligg under det kommande dygnet så mycket som möjligt på höger sida.

 

 

Gufonis manöver mot lösa partiklar i höger mellersta båggång

manövern behandlar lösa partiklar i höger mellersta båggång. Genomför manövern spegelvänt till den som avbildats ovan

2017 Måns Magnusson leg läkare spec ÖNH sjukdomar. Professor

A. Sitt på en säng eller brits.

B. Lägg Dig ned på vänster sida (sidan som ger minst intensiv yrsel). Ligg kvar i 2 minuter.

C. Vrid huvudet så att näsan pekar rakt ned. Ligg kvar i minst 2 minuter.

D. Sitt upp med vridet huvudet

Eventuellt kan behandlingen upprepas efter en halvtimme. Ligg under det kommande dygnet så mycket som möjligt på vänster sida.