Herpes Zoster i örat

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Bältros i örat, Herpes Zoster Oticus, Ramsay-Hunt syndrome

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar 

Vad är det

Varizella-zoster viruset tillhör gruppen herpesvirus. De allra flesta smittas av detta virus redan som barn. Då får man vattkoppor. Sedan drar sig viruset tillbaka till någon av de nervrötter som finns både i huvudet och i ryggrad. Här stannar viruset sedan kvar i en vilande fas.

I vuxen ålder kan viruset åter aktiveras. Man talar då om bältros eftersom virusinfektionen brukar begränsas till det hudområde, ”bältet” som tillhör den drabbade nervroten.

En vanlig lokalisation är bältros på bålen. Man ser då ett rodnat utslag över ett begränsat hudområde på bålens ena sida.

Vid bältros i örat drabbas området ytterörat, hörselgången och ibland även innerörat.

Vad är orsaken

Varför viruset väcks till liv igen i vuxen ålder, vet man inte riktigt. Man spekulerar i att en tillfällig nedgång i immunsystemet, t e x i samband med psykisk eller fysisk stress. Risken för återaktivering ökar också med stigande ålder.

Vilka är symtomen

Herpesblasa_oraDet börjar med en smärta i det drabbade örat. Sen följer ofta ensidig hörselnedsättning som kan varierera från måttlig till dövhet. Yrsel av karuselltyp eller enbart en ostadighetskänsla. Ibland förekommer en halvsidig ansiktsförlamning samtidigt.

Inom några dygn från det smärtan började uppträder blåsor i hörselgången och ibland på ytterörat.

Den akuta fasen bruka gå över på en vecka. De allra flesta blir helt återställda, men en del patienter kan få kvarstående symtom med hörselnedsättning, ansiktsförlamning och smärtor kring örat.

Vad är behandlingen? Rengöring av hörselgången. Om hörselgången är svullen brukar läkaren lägga in tygremsor med sprit eller antibiotikasalva. Många patienter kan behöva smärtstillande medel.

Om diagnosen bältros är sannolik erbjuds man ofta en virushämmande medicin och ibland även en Kortisonkur. Behandlingen anses minska risken för bestående men tydliga studier talande för detta saknas dock idag. Användningen av dessa läkemedel bestäms av den enskilde läkaren och får bedömas utifrån förutsättningarna för varje enskild patient.

För att det ska vara någon mening med att behandla med den virushämmande medicinen, anses det viktigt att man börjar behandlingen inom tre dygn från det att blåsorna har slagit upp.

Var får man hjälp 

Om man får öronsmärtor, ansiktsförlamning, yrsel och hörselnedsättning bör man i första hand vända sig för till en allmänläkare eller öron-näsa-hals-läkare för undersökning.

 

Patienter med Zoster oticus brukar utredas med hörselprov och med balanstester. Ibland beställer läkaren ett blodprov för att beställa halterna av antikroppar mot viruset. Höga halter av aktiva antikroppar kan bekräfta diagnosen. Idag erbjuds vaccin som kan förebygga uppkomsten av bältros.

 

Mer om Herpes Zoster Oticus (Läkartidningen 2000) här