Kolesteatom ”Hudcellsboll”

 

Kolesteatom_i_orat

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Växande hudcellboll skadar öra och balansorgan

Vad är Kolesteatom

En långdragen inflammation i örat där omkringliggande benvävnad kan angripas. Hörselbenen skadas i tidigt skede och det kan leda till nedsatt hörsel på örat. Om inflammationen sprider sig till balansorganets båggångar kommer även yrselsymtom att utvecklas.

Vad är orsaken

Återkommande öroninflammationer i barnaåren eller långdragna perioder med vätska i mellanörat s k kronisk öronkatarr kan leda till försvagningar i trumhinnan. Delar av en försvagad trumhinna kan dras inåt, mot mellanörat, som en liten ficka.

I denna fickbildning kan det ansamlas avstötta hudceller. I de innestängda hudcellerna aktiveras sjukdomen och kolesteatomet kan börja tillta i storlek. Man kan föreställa sig att tillväxten sker som en långsamt rullande snöboll. Tillståndet leder till en irritation på omkringliggande vävnad, ibland kallas denna inflammation också för benröta.

Genom att trumhinnans hudceller växer till successivt i cirklar kan hudcellsbollen öka i storlek. Tillväxten kommer att skada omgivande vävnader, trumhinnan, hörselbenen och det omgivande skallbenet. Om hudcellsbollen växer in mot balansorganets båggångar kan en s k perilymfatisk fistelgång uppstå.

Vad är symtomen

Flytningar från det drabbade örat, i hållande hörselnedsättning eller lockkänsla. Kortvarig balansstörning vid tryckutjämning av örat eller då man nyser, hostar eller då man petar sig i hörselgången.

Vad är behandlingen

En sanerande operation. Man avlägsnar då hudcellsbollen och all inflammerad benvävnad tas bort. Benblottor i balansorganets båggångar tätas, skadade hörselben byggs om eller byts ut mot proteser. En skadad trumhinna lagas så att den blir hel igen.

Patienter som har djupa fickbildningar på sina trumhinnor rekommenderas regelbundna kontroller hos en öronspecialist 1-2 ggr/ år. För att upptäcka kolesteatombildningar i tidigt skede innan komplikationer börjat uppstå.

Var får man hjälp

Hos öronspecialist. På öron- eller hörselklinik.

 

Otoskopi_Yrselcenter

På Yrselcenter Stockholm ingår alltid en undersökning av trumhinnorna. Det sker antingen genom användning av ett öron-mikroskop. Eller genom videofilmning av trumhinnorna med digital teknik, då kan den undersökte följa undersökningen på en monitor framför sig.