Migränrelaterad yrsel

Migräntröskel_YrselcenterKända triggers vid migrän

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Yrsel som beror på migränsjukdom eng. Vestibular Migraine

2016 Krister Brantberg leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar 

Sammanfattning: Migrän är en vanlig sjukdom som ofta har huvudvärk som framträdande symtom. Mindre känt är att migrän även är en vanlig orsak till yrsel. Vanliga symtom är periodvis obalanskänsla och obehag vid huvudrörelser. Symtomen kan likna godartad lägesyrsel Kristallsjuka och Menieres sjukdom. Förebyggande behandling är effektivare än anfallskupering.

Vad är migränrelaterad yrsel

Migrän är en godartad, vanlig och ofta ärftlig sjukdom. Minst 15 % av alla kvinnor och 5 % av alla män har/har haft sjukdomen migrän. Anfallsvis huvudvärk som varar mellan 4 timmar och 3 dagar är det mest typiska. Huvudvärken är ofta dunkande och halvsidig samt kombinerad med illamående och ljus- och ljudöverkänslighet. Att sjukdomen migrän ger huvudvärk är allmänt känt. Däremot är det inte många som vet att återkommande yrsel också är vanligt vid migrän.

Vad är orsaken

Den exakta orsaken till yrseln är inte känd. En övergående förträngning ”spasm” i de små blodkärlen till örats balansorgan har diskuteras liksom en störning i transporten av vissa ämnen genom balansorganets s.k. jonkanaler. 

Vilka är symptomen

  1. Perioder med obalans och ostadighetskänsla vid huvudrörelser.
  2. Perioder med ostadighet/illamående beroende av huvudets position, t.ex. i liggande på ena sidan (inte att förväxla med ”Godartad lägeyrsel” – ett tillstånd med snurrande yrsel i 5-15 sekunder i direkt anslutning till lägeändring).
  3. Spontana snurrande yrselanfall med illamående och balansstörning. Yrselanfallen varar i några minuter eller timmar.

Anfallen liknar, till sin karaktär, de som beror på Ménières sjukdom, men vid den sjukdomen uppkommer även en bestående hörselnedsättning.

För att diagnostiseras med migränyrsel ska man, förutom någon/några av ovanstående symptom också ha/ha haft typisk anfallsvis migränhuvudvärk.

Yrseln kan uppträda i samband med huvudvärken, men hos många av patienterna kommer yrselanfallen ibland helt utan koppling till huvudvärken. Sannolikheten för diagnosen migränyrsel förstärks om migränhuvudvärk, ljus- eller ljudöverkänslighet uppträder i anslutning till yrselepisoderna.

Yrselepisoderna debuterar ofta flera år senare än migränhuvudvärken, och ibland har huvudvärksattackerna helt upphört före yrseldebuten.

Migränyrsel är vanligast i ung medelålder, men kan också debutera i förbindelse med att menstruationen upphör.

Patienter med sjukdomen migrän har ofta lätt för att bli åksjuka, och många blev bilsjuka som barn. Vanligt är också ostadighetskänsla/illamående av att se rörelser, t.ex. att titta på trafiken och se film på en biograf.

 

Vad är behandlingen

  1. Anfallslindring. Medel mot illamående/kräkningar vid behov. Däremot hjälper inte den typ anfallsbehandling som ibland används mot huvudvärksattacker (så kallade triptaner, t.ex. Sumatriptan®).
  2. Förebyggande. Generellt gäller att förebyggande behandling mot migränhuvudvärken också minskar yrselsymptomen. Den förebyggande behandlingen består i regelbunden sömn, regelbundna måltider, fysisk aktivitet samt undvikande av identifierade ”triggers”. Typiska triggers är stress och viss mat/dryck, t.ex. choklad, rött vin och vissa ostar. Har inte ovanstående åtgärder effekt, finns det förebyggande medicinering som man tar dagligen t e x beta-blockerare, tricykliska eller calcium-antagonister. Den förebyggande effekten av denna medicinering utvärderas efter ett antal månader, och så småningom provar man vanligen att göra uppehåll med medicineringen.. 

Var får man hjälp

I första hand av husläkare, i andra hand av yrselkunnig neurologläkare, öronläkare eller hörselläkare.

Patientfall Migränrelaterad yrsel mer info

 

Diagnoskriterier för vestibulär migrän

enligt Barany sällskapet 2016

2016 Christian Geisler leg läk spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH sjukdomar

Diagnosen av migränrelaterad yrsel / Vestibulär migrän baseras helt och hållet på den informationen som den drabbade kan lämna. Idag finns inga undersökningar eller balanstester som kan bidra till diagnostiken.

A Minst fem episoder motsvarande C och D

B Aktuell eller tidigare säkerställd migränsjukdom

C  Yrselsymtom av måttlig-svår intensitet som varar 5 min till 72 timmar

D I minst hälften av attackerna förekommer samtidigt något av dessa migränsymtom

  • huvudvärk med minst två av följande drag:                                                                                          ensidig, pulserande, moderat-stark intensitet, ökar av måttlig fysisk aktivitet
  • ljus- eller ljudöverkänslighet
  • ögonmigrän symtom

E Yrseln kan inte förklaras av annan känd diagnos eller yrselsjukdom

Internationella referenser

Barany sällskapets internationella diagnoskriterier (engelska)