Multifaktoriell åldersyrsel

Multifaktoriell_aldersyrsel_Yrselcenter

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. YrselcenterÖvriga störningar orsakar 25% av all yrselPsykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Multipla åldersrelaterade skavanker i balanssystemet

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Yrsel och obalans är mycket vanligt hos äldre människor. 25-40% av personer över 65 år beräknas lida av yrsel. Åldersyrsel ska inte ses som en sjukdom utan snarare som resultatet av flera åldersrelaterade skavanker och småfel i balanssystemet.

Hos äldre leder en succesivt avtagande funktion i syn, hörsel, känselkroppar och balansorgan till en brist på balanssignaler, en slags informationsbrist om hur omgivningen ter sig. Till det kommer en långsammare hanteringsförmåga av alla balanssignaler i hjärnan och en tröghet i de återkopplande systemen till hållningsmuskulatur och blodtrycksreglering.

En äldre person tenderar att röra sig allt mindre och det leder till minskande muskelstyrka och stelare leder. Symtomen är en ständig ostadighets- och osäkerhetskänsla när man går och står. Inte sällan kan tillståndet kompliceras av en rädsla för att falla. De som domineras av en ständig skräck för att tappa balansen och falla kan utveckla en ond cirkel med undvikande beteenden för rörelser som leder till att många inlärda balansfärdigheter till slut går förlorade.

Störningar i balansorganen är mycket vanliga hos äldre men blir sällan undersökta. Generellt nedsatt funktion i båda balansorganen, ensidiga funktionsstörningar som ger skeva balanssignaler och olika varianter av lägesyrsel har i vetenskapliga undersökningar av äldre påvisats vara mycket vanliga. En amerikansk studie visade att 10% av alla pensionärer lider av godartad lägesyrsel, en omedelbart behandlingsbar sjukdom.

Behandlingen vid åldersyrsel är information om tillståndet, att optimera den äldres förutsättningarna att fungera och att träna och bevara den balansfunktion som faktiskt finns. Eftersom många varianter av lägesyrsel är omedelbart botbara kan en bedömning hos en yrselkunnig öronläkare vara lönsam. Det är ochså viktigt att förebygga fallolyckor. Fallolyckan hos äldre sker allra oftast nattetid i samband med att man rör sig mellan sängen och toaletten. Ny forskning har påvisat vikten av regelbunden fysisk ansträngning hos äldre: Fysisk aktivitet motsvarande 2,5 timmes promenad per vecka har visat sig förlänga livet med 3,4 – 4,5 år.

 

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. YrselcenterÖvriga störningar orsakar 25% av all yrselPsykiska störningar framförallt ångest och depression orsakar 25% av all yrsel Åldersyrsel – en multifaktoriell störning

2016 Krister Brantberg leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar. Professor

Vad är det

Ett vanligt tillstånd hos äldre personer som ger ostadighet och balansproblem.

Vad är orsaken

Orsaken är åldrandet av balanssystemet. Det får till följd att balansorgan, syn och känsel inte längre kan lämna lika korrekt information till hjärnan om de rörelser som sker. Hjärnan får därmed sämre förutsättningar för att kunna ställa samman informationen från dessa tre system till en sann och enhetlig bild. Hjärnan klarar därför sämre att styra de kompenserande muskelspänningar som behövs för att ”hålla balansen”. Till exempel, om en person står vid ett övergångsställe och vrider huvudet åt vänster så registrerar balansorganen i öronen att det sker en huvudvridning åt vänster, med synen noteras att omgivningen flyttar sig åt höger i förhållande till huvudet, nackmuskulaturen noterar att huvudet vreds åt vänster i förhållande till kroppen och från fotsulorna kommer information om att det inte skedde någon förändring av kroppens position i förhållande till underlaget. Med denna informationsmängd kan hjärnan vid ett välfungerande balanssystem få en korrekt uppfattning om den rörelse som skedde. Hjärnan jämför sedan med i sitt ”minneskartotek” om hur informationsflödet vid denna slags rörelse ska vara. Ostadighet uppstår om informationsflödet från balansorganen, synen och känseln inte stämmer inbördes. Ostadighet uppstår också om hjärnans sammanställande förmåga av informationsflödet är nedsatt, liksom om muskulaturen är försvagad och ej längre så väl kan ”hålla balansen”.

Vad är symtomen

Ostadighet och osäkerhet i stående och gående, men besvärsfrihet i liggande och sittande.

Vad är behandlingen

”Aktivt leverne” innefattande mycket rörelser och balansträning. Åtgärder i syfte att optimera balanssystemet, t.ex. välanpassade glasögon, stadiga skor, ev. käpp/rollator.

Var får man hjälp

Husläkare bedömer behov av eventuell vidare medicinsk utredning och medicinjustering. Sjukgymnast kan sedan visa vilka rörelser som bäst tränar balansförmågan.

 

Yrsel blir vanligt efter 65

Måns Magnusson Yrsel.com

Hemmets journal, reportage professor Måns Magnusson mer info

 

 

 

 

Patientfall Multifaktoriell åldersyrsel

Mer info av Cia Hunhammar leg sjukgymnast, Msc & Christian Geisler