När manövrarna inte ger effekt

När manövrar mot kristallsjuka inte ger effektMöjliga orsaker till att behandlingsmanövrarna inte ger effekt

2017 Christian Geisler leg läk spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH sjukdomar

Epleys och Semonts manövrar är vetenskapligt beprövade behandlingar för att rensa de bakre båggångarna från lösa partiklar. Barbeque rotation och Gufonis manöver fungerar mot partiklar i de mellersta båggångarna.

Om manövrarna utförs på rätt sätt och för rätt öra har botande effekt beskrivits kring 80-90 %.

En del patienter söker till Yrselcenter med stor frustration över när manövrarna inte alls hjälpt. Om man inte förbättras trots att manövrarna genomförts under flera dagar, kan någon av följande orsaker föreligga:

1 Manövern har utförs på fel sätt

Det är tyngdlagen som drar partiklarna runt i båggången vid Epleys manöver. Vid Semonts manöver är det accelerations-krafter som knuffar partiklarna åt rätt håll. Därför är det viktigt att manövern utförs i båggångens plan. De bakre båggångarna är vinklade 45 grader i förhållande till ett plan rakt genom huvudet. Därför är det viktigt att huvudet hålls i de rekommenderade vinklarna under manövrarna.

Partiklarna kan fastna i båggångens väggar under manövern om huvudets rörelser inte följer de rekommenderade vinklarna. Eller så hinner partiklarna inte rinna runt och ut ur båggången om manövern utförs för snabbt.

Epleys manöver fungerar bäst om man kan hänga bakåt med huvudet i position 1 och 2, d v s att man hänger med huvudet över sängkanten eller över en hög kudde.

2 Partiklarna sitter fast

De lösa partiklarna kan ha fastnat i en förträngning i båggången. Eller så har de fastnat på båggångens känselspröt. Trots att manövern genomförts korrekt och flera gånger kan partiklarna därför inte komma ut ur båggången.

3 Täta besvär p g a täta återinsjuknanden

Behandlingen lyckas visserligen varje gång men eftersom den sjuka hinnsäcken ständigt tappar ut nya partiklar i båggången så återinsjuknar man med nya skov av godartad lägesyrsel. Och morgonen efter en till synes lyckad behandling har man återfått lägesyrseln.

Täta återfall av kristallsjuka kan bero på en underliggande störning i örat t e x Takfönstersyndrom/ .

 

4 Fel båggång har behandlats

Lägesyrseln beror på lösa partiklar i en annan båggång än den som behandlas. Om lösa partiklar finns i det högra örat men manövrarna utförs med inriktning vänster öra uteblir förstås effekten.

Vid återkommande skov av kristallsjuka är det oftast samma båggång och samma öra som spökar. Men ingen regel utan undantag. Vissa patienter utvecklar olika typer av Godartad lägesyrsel. I dessa fall är det bra att kontakta oss för en diagnostisk undersökning under skovets första dagar.

Om de lösa partiklarna befinner sig i den mellersta båggången kommer inte Epleys- och Semonts manövrar att fungera. Och om lägesyrseln beror på störningar i någon av känselspröten kommer inte manövrarna för lösa partiklar att hjälpa.

5 Manövern har inte utförts när partiklarna är i ”klumpform”

Kristallsjuka_KLUMPform_YrselcenterGodartad lägesyrsel / Kristallsjuka är en dynamisk sjukdom med varierande förlopp under dygnet. Oftast har man mest besvär under efternatten och på mornarna. Då har man haft huvudet stilla i flera timmar och de lösa partiklarna har hunnit sjunka ned och bildat en klump.

När de lösa partiklarna är ihopklumpade är besvären visserligen som störst men då är det också oftast effektivast att utföra repositionsmanövrar.

 

Eftersom mekaniska båggångsstörningar kan förändras mellan ”klump-form” och ” moln-form” kan timing vara en viktig faktor både för diagnostik och behandling.

6 Yrseln beror inte på Godartad lägesyrsel

Kristallsjuka ger yrsel vid framåtlutning av huvudetObehag och yrselkänsla i samband med huvudrörelser förekommer vid de flesta yrseltillstånd. Alla yrseltillstånd som medför försämring av huvudrörelser är alltså inte kristallsjuka.

 

 

Vid oklara yrselsymtom rekommenderas en bedömning av yrselkunnig öronläkare, neurolog eller allmänläkare. För att kunna diagnostisera skador och störningar i balansorganens gångar behövs en undersökning med VNS eller VHIT.

Vid störningar i balansorganen uppnås de allra bästa förutsättningar för en säkerställd diagnos om man kan bli undersökt medan yrselsymtomen fortfarande pågår. Vid yrseldiagnostik är timing viktigt.

Yrselcenters patienter kan diagnostiseras på distans med Vertigocatcher®. När yrseln är mest uttalad dokumenteras tillståndet genom att Du själv utför en 7 minuter lång undersökning med en särskild mask och en telefonapp. Uppkomna ögonrörelser sänds krypterade till Yrselcenters server och kan avläsas inom några minuter oavsett var Du befinner Dig.