Nerv-Kärl konflikt

nerv_karl_konflikt

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Mekanisk konflikt mellan balansnerv och kärl ger yrsel och hörselsymtom

Vestibulär Paroxysmi  Vestibular nerve compression syndrome

2015 Krister Brantberg leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar. Professor

 

Internationella referenser

Barany sällskapets internationella diagnoskriterier (engelska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk för vidare läsning

http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/unilat/microvascular.htm