Neuropati i fötter och ben

Neuropati i nedre extremitet

Signaler från fotsulorna saknas

 

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Neuropati – när signalerna från fotsulorna saknas

2017 Christian Geisler läkare spec hörsel- och balansrubbningar spec ÖNH sjukdomar

Hur fungerar det normalt

.Yrselgubbe1

Normalt

 

Balanssinnet samlar ständigt data om vår aktuella balans-situation. De tre viktigaste informationssystemen för balansinformation är:

1.Synen 2.Balansorganen och 3.En stor mängd känselkroppar i kroppens leder, muskelsenor och tryckreceptorer i huden.

Känselkropparna ger information om hur vi håller vår kropp, vilka leder som är böjda och fotsulorna berättar om underlaget vi går på. Om golvet lutar upp- eller ned. Om vi går i kuperad terräng eller på slät asfalt.

 

 

 

 

Vad är det

Neuropati är ett sjukdomstillstånd i kroppens nerver. Sjukdomen kan drabba både ytliga känselnerver och nerver som har till uppgift att styra muskler .

Neuropati medför att känseln minskar eller avtar helt från bägge fotsulor och underben. Eftersom informationer om underlaget man går på uteblir, leder tillståndet till en slags informationsbrist om omgivningen.

Vad är orsaken

Nervskadorna tros uppkomma p g a en lokal syrebrist. Vad som i sin tur orsakar detta kan bero på en mängd tillstånd. Kända orsaker är infektioner, autoimmuna och ärftliga tillstånd. Diabetes mellitus. B-vitamin brist. Längre tids alkoholism. Inflammatoriska sjukdomar och tumörsjukdomar. I 25% finner man ingen förklaring.

neuropati

Vad är symtomen

Oftast börjar känselnedsättning i framfötterna. Man kan uppleva bedövningskänsla, smärtor i fötterna och muskelsvaghet men även en överkänslighet för tryck mot fotsulorna.

Symtomen kan sedan spridas till olika delar av underbenen men utvecklas ofta symmetriskt på bägge ben.

Insjuknandet kan vara plötslig, återkomma i återkommande skov av känselnedsättning eller leda till en kronisk dålig känsel i fötter och underben.

När man inte längre kan värdera om det man går på är kullersten, slät asfalt, om vägen lutat uppåt eller nedåt medför detta en känsla av ständig ostadighet och osäkerhet när man går och står.

Hur kan misstänkt neuropati undersökas

En enkel undersökning är att undersöka vibrationssinnet i fotsulorna genom att hålla en vibrerande stämgaffel mot fotsulan, en tå eller vristen. Känner man vibrationerna eller inte alls?

För att skilja polyneuropati från andra tillstånd genomförs en noggrann neurologisk undersökning. Det finns många olika orsaksmekanismerr som leder till neuropatier i kroppen. Därför brukar man göra en utredning med olika blodprover och också mäta ledningshastigheten i nerverna på ett laboratorium s k EMG.

 

Neurofysiologisk undersökning med EMG, elektroneurografi

Behandling av neuropati

I de fall man finner en utlösande sjukdom ska denna behandlas. Ofta blir en behandling med B-vitaminer aktuell, t e x dagligt intag av B-vitamintabletter och regelbundna injektioner av B-vitaminer.

Optimering av sockervärden vid sockersjuka. Om man misstänker läkemedelutlöst neuropati ska läkemedelslistan saneras. Behandling av Borreliasjukdom. Behandling av alkoholmissbruk. Kortison om immunologiska sjukdomar misstänks. Fotvård kan bli aktuellt.

Man kan använda sig av två extra känselspröt i form av gångkäppar i samband med utomhuspromenader. Kontakt med neurologläkare och sjukgymnast rekommenderas.