Ortostatism -Yrsel när man reser sig

 

Ortostatism - yrsel vid uppresning Yrselcenter

Övriga störningar orsakar 25% av all yrsel Ortostatism – vanlig orsak till övergående yrsel

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar Textganskare: Saga Nybäck leg läkare spec. Invärtes medicin och hjärtsjukdomar

Sammanfattning: Hjärnan är beroende av en jämn tillgång av syresatt blod. Om blodtrycksregleringen av någon anledning är dålig kan man uppleva en övergående känsla av yrsel- och svimning i samband med att man reser sig upp, från sittande eller från liggande. Ortostatism är vanligt hos gamla men även hos unga vuxna.

Vad är det

Hjärnan är beroende av en jämn tillgång av syresatt blod för att fungera bra. Den är därför känslig för plötsliga variationer av blodtrycket i kroppen. Vid ortostatism uppkommer en övergående yrsel- och svimningskänsla när man reser sig upp. Orsaken är att blodtrycksregleringen inte hänger med.

När en person hastigt reser sig från liggande till stående ställning förskjuts en hel del av kroppens samlade blodmängd till de nedre delarna av kroppen, mest till benen. Då sjunker blodtrycket plötsligt. Hos en frisk person som rest sig upp återställs blodtrycket dock mycket snabbt.

Kroppen känner av blodtrycksfallet via känselkroppar som finns i hjärtat och i blodkärlen på halsen. Impulserna fortleds via centrala nervsystemet och aktiverar sedan hjärtat att slå lite fortare. Dessutom drar benens blodkärl ihop sig. Effekten av detta blir en snabb återställning av blodtrycket.

Ortostatism är en vanlig orsak till yrsel hos äldre men även hos unga vuxna.

Vad är orsakerna

  • Hos äldre personer beror störningen i regel på att blodtrycksregleringen blivit långsammare. Hjärtat har inte samma förmåga att snabbt öka antalet hjärtslag per minut. Kroppens blodkärl har försämrad förmåga att snabbt dra ihop sig.
  • Personer som har ett lågt medel-blodtryck har lättare att drabbas av ortostatism.
  • Ortostatism beror ofta på läkemedelsanvändning. Läkemedel mot högt blodtryck, hjärtmediciner och andra mediciner som påverkar centrala nervsystemet är effektivare sänkare av medelblodtrycket. När man börjar använda blodsänkande mediciner kan det ta tid innan kroppen vänjer sig vid det ny lägre medelblodtrycket.
  • Användning av alkohol kan leda till ortostatism.
  • Skadade blodkärl i benen har en sämre kärlsammandragande funktionen.
  • Det finns sjukdomar som medför en generellt nedsatt nervreglering i centrala nervsystemet s k autonom neuropati. T e x kan diabetes ge sådana störningar. Även detta stör förmågan att snabbt dra samman kärlen i benen i samband med en uppresning.
  • Vid Parkinsons sjukdom är ortostatism ett vanligt symtom.
  • Man kan tillfälligt drabbas av ortostatiska symtom. T e x om man lider av vätskebrist eller är mycket varm. I samband med bastubad och solbad kan man drabbas av blodtrycksfall eftersom ytliga blodkärl vidgas till följd av värmen.

Vad är symtomen

Kortvarig ostadighets- och svimningskänsla i samband med uppresning från sittande till stående. ”Det svartnar för ögonen”, ”Mörka prickar framför ögonen”. I uttalade fall blir blodtrycksfallet så stort att man svimmar, alltså en kortvarig medvetslöshet och att man faller omkull.

Typiskt för ortostatism är att symtomen kommer då man snabbt ändrar kroppsläget från liggande eller sittande till stående.

Ortostatiskt prov

Vid misstanke om nedsatt förmåga att höja blodtrycket vid uppresning brukar man utredas med s k Ortostatiskt prov. Det går till så här:

1. Först kontrolleras puls och blodtryck i liggande ställning efter 5 minuters vila.

2. Därefter görs en ny mätning av puls och blodtryck i stående ställning. Mätningen görs så fort man kommit på fötter.

En normal reaktion är att pulsen ökar med 8-20 slag per minut. Blodtrycket ska däremot inte påverkas av att man står upp.

Tecken för ortostatism: Vid en onormal reaktion sjunker däremot blodtrycket tydligt i stående ställning och pulsökningen uteblir.

Tilt testTilt_test

Tilt-test är en mer avancerad undersökning som kan utföras hos patienter med oklara plötsliga blodtrycksfall och attacker med svimning.

 

24 timmars blodtrycksmätning

Om man har diagnosen högt blodtryck men besväras av yrsel vid uppresning kan man utredas med 24-timmars blodtrycksmätning. Denna undersökning kan också bli aktuell om man har ett blodtryck som varierar mycket mellan olika mätningar. Vid Vit-rock syndrom har den undersökte högt blodtryck bara vid uppmätning hos läkaren men inte om blodtrycket kontrolleras i hemmiljö.

Inför en 24 timmars blodtrycksmätning sätts en blodtrycksmanschett runt ena armen på mottagningen. Sedan får man gå hem. Manschetten blåser upp sig automatiskt och kontrollerar blodtrycket tre gånger i timmen under 24 timmar. Man kan också genom knapptryckning göra en extra mätning om man upplever yrsel eller något annat symtom. Dagen efter lämnar man tillbaka utrustningen och en läkare bedömer resultatet. Undersökningen används allt oftare på både vårdcentraler och i specialiserad vård för att kunna vägleda läkaren att varken över- eller underbehandla högt blodtryck.

Vad är behandlingen

Behandlingsförslagen beror på om utredningen kan påvisa någon skada eller störning i nerver, kärl eller i hjärtats pumpfunktion.

I många fall rekommenderas man en allmän träning av det blodtrycksreglerande systemet. Det sker genom att man rör sig så mycket som möjligt t e x utepromenader och motion.

För personer som lever med ett lågt medelblodtryck är det bra med mycket motion. Det är också viktigt att fylla på kroppen med mat och vätska regelbundet. Hoppa inte över frukosten.

Patienter som behandlas med många läkemedel kan fråga sin läkare om något av läkemedlen kan vara orsak till symtomen. Onödiga läkemedel bör sättas ut.

Komprekompressionsstrumpor_Yrselcenterssionsstrumpor kan förhindra ortostatism genom att hindra blodet att fastna i de vidgade kärlen när man reser sig.

Man ska vara försiktig vid uppresning från liggande till stående och alltid sitta en stund på sängkanten innan man reser sig.

Om man får en förkänning med yrsel, som att man är på väg att svimma, kan det hjälpa att lägga benen i kors och spänna musklerna i armarna genom att kroka händerna i varandra och dra isär. Detta kallas counter-pressure manöver. Man kan ibland behöva sätta sig på huk eller lägga sig ned en stund.

I enstaka fall erbjuds man prova receptbelagda mediciner som har kärlsammandragande och blodtryckshöjande effekt.

Råd vid plötsligt blodtrycksfall

Råd vid plötsligt blodtrycksfall yrsel

Var får man hjälp?

Hos en allmänläkare eller läkare specialiserad inom invärtes sjukdomar och hjärtsjukdomar. Vid misstanke om neurologisk sjukdom hos neurologläkare.