Patientfall

Utredning av multifaktoriell yrsel YrselcenterPositionstest3hoeger_YrselcenterTypiska patientfallkillemebrillor

Några typiska patientfall

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

I denna del av www.yrsel.com lär vi känna några patienter med olika yrselsymtom. Orsakerna varierar. I vissa fall har yrseln flera orsaker än en enda. Sammanställningen har gjorts för att presentera några typiska symtom. De tio först listade patientfallen är vanligt förekommande på en yrsel- och balansmottagning. Övriga beskrivna fall kan vara mer ovanliga.

Informationen är inte tänkt att ersätta en medicinsk utredning. Oklara yrsel- och balanssymtom ska alltid utredas av yrselkunnig läkare. Alla använda patientnamn är påhittade. Berättelserna är delvis ändrade och ska därför inte kunna kopplas till enskilda patienter som behandlats på Yrselcenters mottagningar.