Menieres sjukdom

Patientfall 6. Menieres sjukdom

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Anna-Carin, 45 år, har sedan under tonåren haft regelbundna attacker av migrän-huvudvärk. Men de senaste två åren har migränanfallen blivit allt mer sällsynta. Anna-Carin kan sägas vara en typ A -person, hon har många järn i elden samtidigt och ställer höga krav på sig själv.

Sedan ett halvår har hon vid några tillfällen märkt ett varierande dovt susljud i höger öra. Ibland upplever hon det mer som en lock- och tryckkänsla i örat. Ibland har det känts som om hon hade en stor vaxpropp i hörselgången. Hon har provat både med vaxrengöringsmedel från apoteket och att tryckutjämna örat men inget har kunnat påverka lockkänslan. De diffusa tryck- och locksymtomen från örat har kunnat vara från några timmar åt gången och ibland suttit i under flera dagar.

Efter att ha varit helt fri från lockkänsla i många veckor, återfår hon locket över höger öra en kväll. Dessutom upplever hon under någon timme att hon känner sig diffust ostadig, tar snedsteg och känner sig lätt illamående som om hon var sjösjuk.

En vecka senare ökar locket i höger öra påtagligt. Den morgonen var det först stressigt att överhuvudtaget komma till jobbet i tid. Hon hade ett viktigt möte, det ledde till en konflikt med hennes närmaste chef vid lunch. På eftermiddagen märkte hon att hörseln på höger öra blev tydligt sämre och att det susande ljudet blev kraftigare än någonsin tidigare.

Kort därpå börjar väggarna snurra. De snurrade runt henne som en karusell från höger till vänster och hon blev väldigt illamående och kräktes. Hon kunde möjligen känna ett visst tryck över tinningarna men upplevde ingen huvudvärk. Genom att ta stöd mot väggarna lyckas hon ta sig till ett vilrum på arbetsplatsen och somnade till slut med en papperskorg vid sin sida.

När hon vaknade fyra timmar senare, hade snurryrseln försvunnit. Hörseln kändes helt normal igen och brusljudet i höger öra hade avtagit. Hon känner sig fortfarande ostadig och trött men kan gå rakt.

Retning_vaenster_balansorgan_Yrselcenter

Idag har hon en utredningstid på Yrselcenters mottagning. Balansundersökningen påvisar tecken talande för en retning i det högra balansorganet. Ett hörselprov visar att Anna-Carin har en liten hörselnedsättning enbart för bastonerna i höger hörselorgan.

Hjärnstamshörselprov_Menieres sjukdom

Ett hjärnstams-hörselprov s k ABR-test mäter de bägge hörselnervernas ledningshastighet och resultatet är normalt. Undersökaren meddelar att detta utesluter sannolikheten för att hennes symtom skulle bero på en tumör i eller kring höger hörselnerv. Dessutom kartläggs hennes aktuella livssituation med ett enkät-frågetest, testet påvisar höga poäng för stress och oro.

Undersökaren meddelar henne att orsaken till hennes besvär kan vara en varierande svullnad i det högra innerörat och att hon får recept för en medicinsk behandling som ska minska svullnaden.

 

 

Patientfall 7. Menieres sjukdom

2016 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Kenneth, 55 år, är en framgångsrik affärsutvecklare på ett försäkringsbolag. Tidigare var han tävlingssimmare men numera hinner han sällan motionera. Kenneth uppskattar att koppla av framför tv:n med öl och chips under helgerna.

En dag får han plötsligt nedsatt hörsel på höger öra och ett brusande ljud i örat. Ljudet liknar havsvågor som sköljer in mot en strand. Han känner sig också överkänslig för vissa ljud i det örat.

Två timmar senare utbryter en yrselattack med snurrande väggar som varar flera timmar. Han tar sig till sin säng och kräks flera gånger. Efter attacken minskar öronsuset på höger öra men locket är kvar.

Under kommande månad får han ytterligare flera timslånga attacker med ökande lockkänsla i höger öra, yrsel och illamående. En privatpraktiserande öronläkare utreder honom och genomför ett hörselprov och remitterar honom för ett balanstest med vattenspolning av öronen. Alla undersökningar är normala. Därefter är han helt besvärfri under en längre tid. Hörseln blir helt återställd och han är fri från yrsel och obalans under tre år.

Nu har han bokats till en konsultationstid på Yrselcenter. Under våren har han upplevt mycket stress. Hans syster har insjuknat i en allvarlig cancersjukdom, flera förändringar i hans arbetssituation har hastigt uppkommit och dessutom hinner han aldrig gå ner i varv på helgerna längre då hans hustru fullbokar helg efter helg med olika sociala event och släktträffar. Han känner sig aldrig riktigt utvilad och han sover sämre än tidigare.

Surrandet och hörselnedsättningen på höger öra har återkommit och varierar från dag till dag. Vissa dagar är hörseln ganska bra. Andra dagar kan han inte ens använda högerörat för telefonsamtal.

De senaste två veckorna har han haft timslånga attacker av yrsel med kräkningar nästan varannan dag. Någon timme innan yrseln bryter ut brukar surrandet öka i örat. Efter attackerna avtar surrljudet igen. Locket och tryckkänslan släpper dock aldrig helt från örat. Efter varje attack upplever Kenneth stor trötthet, en diffus ostadighet och en bomullskänsla i huvudet. Normalt arbete är inte längre möjligt längre och han har blivit sjukskriven av sin företagsläkare.

bashorselnedsattning_yrselcenter.

Hörselprovet påvisar en rejäl hörselnedsättning för bastonerna i höger öra. Hjärnstams-hörselprovet utfaller normalt. Det känns bra att utesluta farliga sjukdomar. Ett försök med medicinsk behandling under tre veckor glesar inte ut hans yrselattacker.

Transtympanaltdranage_YrselcenterDå väljer yrselläkaren istället att operera in ett litet plaströr genom hans högra trumhinna. Först efter ytterligare två veckor börjar yrselattackerna minska och hörseln stabiliseras i det högra örat. Det känns som om han håller på att återgå till normalt liv igen.

 

Kommentar

Menieres sjukdom är en vanlig orsak till yrselattacker och samtidig hörselnedsättning. För att kallas för Meniereattack ska den drabbade uppfylla särskilda symtomkriterier. Men det finns inga särskilda undersökningar som kan avgöra diagnosen.

Orsaken tros vara en störning av det drabbade innerörats vätskeomsättning. Men vad som egentligen orsakar detta är fortfarande vetenskapligt pinsamt oklart. Det som idag kallas Menieres sjukdom kanske i själva verket är flera helt olika störningar men som alla ger samma symtom.

Meniere-attackerna kan inträffa utspridda några gånger per år eller återkomma periodvis i skov. Däremellan kan man vara helt besvärsfri. Ofta, men inte alltid, kan det finnas en koppling till ökande besvär i samband med en stressig livssituation. Emotionell stress tycks kunna utlösa en period med Meniereattacker hos många.

Prognosen kan vara svår att förutsäga och varierar stort mellan olika personer. Någon vetenskapligt säkerställd patentlösning för alla patienter med Menieres sjukdom har fortfarande inte presenterats, men mycket forskning pågår runtom i världen. Den 7:e världskongressen om Menieres sjukdom hölls oktober 2015.

Vätskedrivande medicinering är en vanlig behandling i tidigt skede av sjukdomen. I världen finns en uppsjö olika behandlingsmetoder. Behandlingstraditionerna kan skilja sig åt mellan olika länder.

Det kan vara bra att tala om för sin omgivning vad man lider av. Oron för nya yrselattacker är begriplig men måste bekämpas för att inte ta överhanden. Man kan söka stöd i olika patientnätverk t e x Meniereföreningen. Yrselcenter har tidigare drivit ett eget nätverk för Menierepatienter. Det kan vara bra att knyta upp en kontakt med en yrselkunnig läkare som kan följa sjukdomsförloppet över längre tid.

Anna-Carin fick ytterligare fem Meniereattacker samma år. Efter att ha bytt till en mindre stressig arbetsplats var hon helt besvärsfri från både yrsel och lockkänsla i 2 år innan hon fick ett nytt skov. Kenneth har lagt om till en sundare livsstil och unnar sig åter helger med enbart spontana aktiviteter.