Perilymfatisk fistel

oratsPRICKOR I ÖRAT GER YRSEL

Störningar i balansorganen och dess förbindelser med hjärnan orsakar 50% av all yrsel. Yrselcenter Sprickor i örat ger yrsel

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Örat består av 1 Ytterörat, hörselgången och trumhinnan 2 Mellanörat med hörselbenen och 3 innerörat med balansorganet och hörselorganet. Mellanörat är fyllt med luft. Innerörat är fyllt med vätska.

Sammanfattning: Yrselsymtom som beror på otäthet mellan den luftförande och den vätskefyllda delen av örat. Vid perilymfatisk fistel läcker innerörevätska ut från innerörat till mellanörat. Förändringar i lufttryck i mellanörat kan då påverka trycket i balansorganets vätska. Tryckförändringar kommer på så sätt att ge yrsel. 

Perilymfa =namn på en av vätskorna i innerörat  Fistel =sjuklig gångförbindelse.

Vad är det

Yrselsymtom som beror på otäthet mellan den luftförande och den vätskefyllda delen av örat. Lufttrycksförändringar i mellanörat kan på så sätt påverka vätskan i balansorganet. Tryckförändringar kommer på så sätt att ge yrsel. Mellanörat är fyllt med luft och står i förbindelse med näsan genom en gångförbindelse, den s k örontrumpeten. Innerörat är däremot fyllt med vätska. Normalt är dessa två system åtskilda genom en tät vägg. Väggen består av skelettben och av två små fönster som är täckta av membran. Om skador uppstår i skelettväggen eller i de två membranen så kan tryckförändringar i mellanörat fortplantas ända in till innerörat. Vanligast är att sprickorna bildas i fönstermembranen.

Vad är orsaken

Sprickor i kapseln runt innerörat eller sprickor i de tätande fönstermembranen. Sprickbildning i membranen i de två fönstren eller i skelettbenet kan uppkomma på flera sätt. Vanligaste orsaken är att man slagit i skallen. Andra orsaker kan vara kronisk öroninflammation,  medfödda öronmissbildningar, genomförda öronoperationer eller försök att med högt tryck spola ut vaxproppar ur hörselgången. En tänjning av membranen kan uppkomma vid plötsliga tryckförändringar i mellanörat. Sådana händelser kan uppstå vid dykning eller då man tryckutjämnar inför landning med flygplan. Det kan också uppkomma i samband med en kraftig nysning, hostning eller krystning. Hos människor med medfödda tunna membran kan det räcka med relativt små tryckpåfrestningar t e x ett tungt lyft eller en kraftig nysning för att en spricka ska uppstå. Hos patienter med kroniska öroninflammation eller ständigt undertryck i mellanörat kan en boll av avstötta hudceller sakta växa till i ett veck av trumhinnan s k kolesteatom. Om hudcellsbollen växer i riktning mot balansorganet, kan en perilymfatisk fistel uppstå.

Vad är symtomen

Både attacker av karusellyrsel och perioder av generell ostadighetskänsla förekommer. Det är vanligt att även hörselorganet i det drabbade örat tar skada. I samband med kraftiga skallskador kan en hörselnedsättning bero på att hörselbenen har hoppat ur led.

Typiska symtom är en övergående yrselkänsla i samband med hostning, kraftiga nysningar eller i samband med lyft. Yrselsymtom kan även utlösas av vistelse på höga höjder t e x i bergspass eller då man genomför flygresor. Efter en akut skada kan sprickorna läka av sig själv för att i samband med nya tryckpåfrestningar åter aktiveras.

Trycktest_Balanslaboratoriet

Yrselsymtom kan framkallas genom att trycka med ett finger mot hörselgångens mynning.

På Balanslaboratoriet testas mellanörat reaktioner mot tryckökning med Politzerballong samtidigt som ögonens rörelser dokumenteras med VNS.

Vad är behandlingen

Vid misstanke om en plötslig sprickbildning in mot innerörat brukar man ordineras en tids sängvila och att helt undvika att hosta, krysta, lyfta och nysa. I vissa fall, och framförallt vid tilltagande hörselnedsättning på det skadade örat, kan en akut operation bli aktuell. Operatören undersöker då membranen i bägge fönstren. Om sprickor hittas kan dessa tätas med en liten bit muskelhinna.

Var får man hjälp

Vid akuta skall- eller tryckskador och där misstanke om perilymfatisk fistel finns bör man omedelbart vända sig till en öron-näsa-hals klinik. Vid symtom på tryckutlöst yrsel brukar kontakt med yrselintresserad öron- eller hörselläkare vara diagnostisk. Ett provocerande test där läkaren ökar trycket i örat med en liten bälg s k Politzerballong kan vara vägledande. Ofta utreds det misstänkta skadeörat med skiktröntgen CT, magnetresonansteknik MRT eller genom granskning med fiberoptisk kamera som förs in i mellanörat genom ett litet hål i trumhinnan. Den definitiva diagnosen perilymfatisk fistel är inte alltid att uppnå. Tillståndet misstas ofta för att vara Menieres sjukdom, plötslig hörselnedsättning eller generell ostadighet efter det man slagit i skallen. Information som leder till misstanken om perilymfatisk fistel är tidssambandet mellan det att hörsel- och yrselsymtomen började och en föregående skallskada.

Se även takfönstersyndrom

 

 

.