Reptilhjärnan

Reptilhjarnan6_Yrselcenter

Reptilhjärnan tar över besluten vid yrsel- och balansstörningar

Målsättning med denna presentation är att förklara varför psykologiska reaktioner är vanliga vid yrsel. Och varför hjärnans beslutsfattande vid yrsel kan präglas av primitiva instinkter snarare än logiskt tänkande. Reaktioner som inte alls ter sig ändamålsenliga i ett modernt samhälle.

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och balansrubbningar spec. ÖNH sjukdomar

 

Vad är reptilhjärnan?

Hjärnan består av storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. En förenklad modell av hjärnans funktioner har beskrivits så här av den amerikanska neuropsykologen Paul Mac Lean:

1 Neocortex -Tankehjärnan

I den yttersta delen av storhjärnan uppfattas och tolkas sensorisk information. Här sker abstrakt tänkande och logiska processer. Nervcentra i neocortex ser till att musklernas rörelser blir exakta och precisa. Neocortex är den nyaste delen av den mänskliga hjärnan.

2 Limbiska systemet -Känslohjärnan

Limbiska systemet utgörs av flera hjärnkärnor t e x amygdala, hypothalamus och hippocampus. Härifrån kommer många hormonellt styrda funktioner som fruktan, vrede och sexualitet. Härifrån styrs förprogrammerade instinkter och upplevelsen av känslor.

3 Reptilhjärnan -Överlevnadshjärnan

Till reptilhjärnan räknas lillhjärnan och hjärnans stam. Hos reptildjur domineras hjärnan av just dessa hjärncentra, därav namnet. Reptilhjärnan är människans äldsta och mest primitiva hjärndel, den ansvarar för vår balans och de grova upprätthållande muskelgrupperna. Dessutom styrs många livsnödvändiga automatiska funktioner t e x blodtryck, andning, temperatur och vakenhet härifrån.

I reptilhjärnan handlar besluten om överlevnad. Vän eller fiende? Flykt eller försvar? Besluten tas blixtsnabbt och bygger främst på instinkter, inte på logiska analyser. Reptilhjärnan innehar direktstyrningen till en mängd kroppsliga funktioner via hjärnstammen. Den kan omedelbart förbereda kroppen för att springa så fort benen bär eller att spänna muskulaturen inför ett omedelbart anfall mot en motståndare.

 

Nya och gamla hjärnan

Nya vs gamla hjarnan_YrselcenterDen mänskliga hjärnan har utvecklats från att vara instinkts- och driftsstyrd till att i allt högre utsträckning kunna ta logiska rationella beslut.

Man skiljer på den nya och den gamla hjärnan.

Beslutsfattande Nya hjärnan vs Gamla hjärnan

När det gäller det dagliga beslutsfattande kan den mänskliga vardagen beskrivas som en ojämn dragkamp mellan tankehjärnan som vill ta de kloka rationella logiska beslut åt oss. Och mellanhjärnan-reptilhjärnan som drivs av en stor mängd automatiska överlevnadsprogram. Handlingsprogram som dessutom varit helt oförändrade de senaste miljoner åren.

Reptilhjärnans beslutsförmåga är betydligt snabbare än den långsamma nya logiska hjärnan. Därför avgörs många av våra vardagliga beslut blixtsnabbt med instinkter och automatiska program. Inte med logik. Detta har förstås gynnat vår överlevnad som art. Och detta utnyttjas b l a inom marknadsföring och reklam som vill påverka våra beslut för att köpa.

Stress gör oss instinktsstyrda

Ju mer stress vi utsätts för och ju mindre trygga vi känner oss, desto mer förskjuts beslutsfattande och styrningen av kroppen ytterligare från den logiska nya hjärnan till de uråldriga färdiga handlingsprogrammen i känslohjärnan och reptilhjärnan. För att öka våra förutsättningar att överleva.

Yrsel aktiverar reptilhjärnans beslutsfattande

Alla upplevelser av kontrollförlust och yrsel ger höga stresspåslag. När vår balansförmåga sätts ur spel uppfattar reptilhjärnan detta som ett dödligt hot. Beslutsfattandet vid yrsel- och balansstörningar kan präglas av primitiva instinkter med målsättning att överleva överhuvudtaget snarare än av logik och förnuft. Vid yrsel är därför panik- och flyktbeteenden vanliga. Det uppkommer en mängd psykiska och kroppsliga reaktioner som inte alls ter sig ändamålsenliga i ett modernt samhälle.

Förståelse om orsakssamband ger ökad kontroll

Det går inte att göra så mycket åt dessa reaktioner, de beror på uråldriga automatiska program som våra hjärnor är utrustade med. Men som yrseldrabbad patient kan man vara medveten om dem. Det ger åtminstone en känsla av ökad kontroll över yrseln.

För en person med uttalade panikkänslor i anslutning till sitt första yrselanfall p g a kristallsjuka kan det kännas bra att få en förståelse om sammanhangen. Den psykiska invaliditeten efter att ha upplevt balansrubbningar är ofta relaterad till den drabbades grundpersonlighet. Det är främst de noggranna, ansvarstagande, ordningsamma och kontrollbejakande människorna som utvecklar mest psykiska biverkningar.

För de patienter som utvecklar plågsamma psykiska komplikationer efter störningar i balanssystemet erbjuder Yrselcenter Neuropsykiatri en livlina och en effektiv behandling.

Yrsel kan ha olika orsaker och olika kombinationer av olika orsaker

 

 

 

 

 

Yrsel som ger ångest, Yrselångest mer info