Så uppstår yrsel -flera informationskonflikter

 

 

 

Informationskonflikt2._YrselcenterInformationskonflikter ger yrsel

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar

Några tänkbara anledningar till informationskonflikter som leder till yrsel eller ostadighetskänsla..

1. Osamstämmiga informationer mellan syn och balansorgan ”Sensorisk konflikt syn / balansorgan”

t e x Åk-, bil-, transport-, rymd-, sjö- sjuka

 

2. Brist på matchande referensbilder leder till avsaknad av färdiga automatprogram

t e x Åk-, bil-, transport-, rymd-, sjö- sjuka

Nedsatt balanskontroll när man första gången ska utföra en ny balansaktivitet t e x cykla, gå på lina, lära in en ny dansstil, rida på en häst.

 

3. Osamstämmiga informationer mellan balansorganen sinsemellan ”Sensorisk konflikt balansorgan / balansorgan”

t e x Godartad lägesyrsel, Vestibularisneurit, Menieres sjukdom, Takfönstersyndrom, Alternobar vertigo

 

4. Nedsatt funktion i ett eller flera av de tre informationssystemen leder till en informationsbrist

t e x nedsatt syn, nedsatt funktion i bägge balansorgan, nedsatt känsel i fotsulorna s k Polyneuropati, nedsatt hörselfunktion

 

5. Dålig förmåga att sammanställa information till en 100 % balansbild

t e x ångestsjukdomar, spänningsyrsel, demenssjukdomar, kognitiva sjukdomar, förgiftningssymtom av lösningsmedel-läkemedel-alkohol-droger

6. Något nedsatt funktion i alla de tre informationssystemen leder till en generell informationsbrist

t e x multifaktoriell åldersyrsel

 

7. När hjärnan upplever något annat än det den förväntar sig uppkommer yrsel

t e x MDD Mal de barquement ”Dålig landstigning”

 

Artikel under utvecklingen, vill Du bidra med fler exempel? Kontakt via kontaktformuläret här.