Semonts manöver mot lösa partiklar i vänster bakre båggång

 Baggangsvinklar_Vaeebakre1_Semontanpassad_YrselcenterSemonts manöver mot kristallsjuka p g a partiklar i bakre båggången vänster Yrselcenter

manövern påvisar och behandlar lösa partiklar i vänster bakre båggång

2017 Måns Magnusson leg läk spec ÖNH-sjukdomar. Professor

Börja med att sätta Dig ned på en säng eller soffa

1. Vrid huvudet 45 grader åt höger. Nu är vänster bakre båggång i samma plan som Du ska röra Dig i. Håll kvar huvudet vridet åt höger under resten av behandlingen.

2. Lägg Dig ned på vänster sida. Om det finns lösa ihopklumpade partiklar i vänster bakre båggång, kommer denna position att ge upphov till yrsel i 5-10 s. Men lugn, det är ju den som nu ska behandlas. Ligg kvar i denna position i en minut.

3. Lägg Dig nu så snabbt det överhuvudtaget går, över på den högra sidan. Ligg kvar i denna position i en minut.

4. Repetera steg 2 till 3 ytterligare fyra gånger. D v s lägg Dig omväxlande åt höger och vänster, hela tiden med huvudet vridet åt höger. Accelerera kroppen så fort Du kan när Du lägger Dig åt höger sida.

Upprepa serier av Semonts manöver morgon och kväll tills Du inte längre upplever yrsel av att ligga åt vänster med huvudet vridet åt höger.

 

Video Semonts manöver

Video visar Semonts manöver för vänster sida /Youtube, Neurologmott Ian M Purcell San Diego USA engelska