Semonts manöver mot lösa partiklar i höger bakre båggång

Semontsmanöver mot kristallsjuka i bakre båggångenBaggangsvinklar_Hoebakre1_Semontanpassad_Yrselcenter

manövern påvisar och behandlar lösa partiklar i höger bakre båggång

2017 Måns Magnusson leg läk spec ÖNH-sjukdomar. Professor

Börja med att sätta Dig ned på en säng eller soffa

1. Vrid huvudet 45 grader åt vänster. Nu är höger bakre båggång i samma plan som Du ska röra Dig i. Håll kvar huvudet vridet åt vänster under resten av behandlingen.

2. Lägg Dig ned på höger sida. Om det finns lösa ihopklumpade partiklar i höger bakre båggång, kommer denna position att ge upphov till yrsel i 5-10 s. Men lugn, det är ju den som nu ska behandlas. Ligg kvar i denna position i en minut.

3. Lägg Dig nu så snabbt det överhuvudtaget går, över på den vänstra sidan. Ligg kvar i denna position i en minut.

4. Repetera steg 2 till 3 ytterligare fyra gånger. D v s lägg Dig omväxlande åt höger och vänster, hela tiden med huvudet vridet åt vänster. Accelerera kroppen så fort Du kan när Du lägger Dig åt vänster sida.

Upprepa serier av Semonts manöver morgon och kväll tills Du inte längre upplever yrsel av att ligga åt höger med huvudet vridet åt vänster.

Video Semonts manöver

Video visar Semonts manöver för höger sida /Youtube, Neurologmott Ian M Purcell San Diego USA engelska