Svårbehandlad Kristallsjuka

Släta balanskristaller ger lättbehandla kristallsjukaKristallsjuka -lättbehandlad

Kristallsjuka är oftast lättbehandlad

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar Yrselcenter Stockholm

För en van behandlare är kristallsjuka oftast lätt att behandla. I regel räcker det att utföra repositions-manövern en eller två gånger.

Genom att använda videonystagmoskopi VNS och tolka de ögonrörelser som uppkommer under manövern kan behandlaren fortlöpande få information om partiklarna rör sig mot utgången.

Yrselcenters patienter lämnar mottagningen först när alla tecken talar för att behandlingen verkligen har varit framgångsrik och partiklarna är tillbakaflyttade till hinnsäcken.

Är spruckna kristaller med grov yta förklaringen till svårbehandlad kristallsjuka? YrselcenterKristallsjuka -svårbehandlad

Svårbehandlad kristallsjuka

2017 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar Yrselcenter Stockholm

Ibland förekommer det att omedelbar effekt uteblir trots att flera manövrar har genomförts efter konstens alla regler. Det kan också vara svårt att omedelbart peka ut vilken båggång eller vilket öra som ska behandlas. Ibland är det svårt att påvisa att yrseln verkligen beror på kristallsjuka.

Kristallsjuka / Godartad lägesyrsel är den vanligaste orsaken till all yrsel. Trots global forskning är fortfarande mycket okänt om kristallsjukans mekanismer.

Det saknas fortfarande säkra vetenskapliga belägg för orsakerna till svårbehandlad kristallsjuka. Denna information är till för att Du med svårbehandlad kristallsjuka ska kunna få en föreställning om vad som kan ligga bakom när behandlingen inte omedelbart fungerar.

 

Kristallpartiklar som spricker får en skrovligare yta

Man föreställer sig att normala balanskristaller har en lättglidande och slät yta. Men om balanskristallerna spricker, blir kristallernas yta istället skrovlig och vass. Det kan förklara varför de fastnar i båggångsväggen och i varandra under en behandlingsmanöver. Vassa kanter kan bilda proppar som effektivt blockerar möjligheten att rulla ut partiklarna ur gången.

 

Svårflyttade partiklar på grund av ett hinder på vägen

Komplicerad kristallsjuka -svår att behandla vid ett enda tillfälle

I vissa fall förbättras en drabbad av kristallsjuka inte av båggångsmanövrarna, även om de utförs flera gånger. Uppkomna ögonrörelse under behandlingarna talar för att partiklarna fastnar strax före utgången till hinnsäcken och att de sedan vänder tillbaka och singlar ned till båggångens botten igen.

Det kan bero på att båggångens sista kurva är för smal för att släppa igenom partiklarna. Förträngningar i båggångsväggarna utgör effektiva stoppklossar för att partiklarna ska kunna passera ut.

Vid misstänkta tillstånd som dessa kan tilläggstekniker användas för att utöva större krafter för att partiklarna ska kunna komma ut ur båggången. Yrselcenter använder b l a vibrationsverktyg mot skallbenet som omger örat. På vissa håll i världen används särskilda behandlingsstolar.

Svårbehandlad kristallsjuka kan följas upp och monitoreras på distans med särskild utrustning och Yrselcenters app Vertigocatcher®.

Oklarhet vilket öra som är det symtomgivande

Ibland kan det vara svårt att omedelbart peka ut den symtomgivande sidan. Inte alla båggångar kan testas en i taget. Framförallt vid kristallsjuka i mellersta båggången och vid störningar i känselspröten kan det svårt att omedelbart slå fast vilken sida som är den sjuka.

Vid tillstånd med lösa partiklar i flera båggångar samtidigt kan mängden av ögonrörelse-fynd förvirra undersökaren. Förekomst av kristallsjuka i bägge balansorganen samtidigt förekommer visserligen men är ovanligt.

 

Timing -en faktor som kan påverka diagnostiken av kristallsjuka

Kristallsjuka är en dynamisk sjukdom med varierande förlopp under dygnet.

Yrselcenter_Kristallsjuka_klumpform

kl 05.30

Oftast har man mest besvär under efternatten och på mornarna. Då har man haft huvudet stilla i flera timmar och de lösa partiklarna har hunnit sjunka ned och bildat klumpar. Vid morgonens första huvudrörelse på kudden rör sig klumpen och ger en påtaglig tryck- och sugeffekt mot båggångens känselspröt. Karusellyrsel och panik uppkommer.

Redan samma dag efter lunch börjar man må bättre. Då har man utan att tänka på det gjort så många vardagliga huvudrörelser att kristallklumparna löst upp sig och istället virvlar runt i moln-formationer.

Kristallsjuka har en särskild tidsdynamik

kl 15.30

Ett kristallmoln i en båggång kan ge diffusa yrselbesvär men ger inga dramatiska yrselattacker. När kristallerna befinner sig i moln-form är det svårare att påvisa och diagnostisera lägesyrsel. Patienter som söker Yrselcenter på eftermiddagen p g a att de haft dramatiska yrselsymtom på natten får ibland besviket konstatera att undersökningen av dem utfaller helt normalt.

Men efter en timmes tupplur eller till nästa morgon efter en natts stillaliggande har partiklarna åter ansamlats till en klump och yrselattacken återkommer igen.

På Yrselcenter ombedes patienter med misstänkt kristallsjuka komma till undersökningen hellre tidigt på förmiddagen än sent på eftermiddagen. Och att undvika gymnastikpass och andra yviga huvudrörelser före undersökningen. För att kunna diagnostisera även yrseltillstånd som beror på små mekaniska båggångsstörningar används numera särskild utrustning som möjliggör att patienten genomför en undersökning själv hemma i sängen, redan innan de lämnar den på morgonen.

 

Tillstånd som kan förväxlas med kristallsjuka

De flesta tillstånd med yrsel ger ökade besvär i samband med huvudrörelser. Därför förekommer troligen en viss överdiagnostik av kristallsjuka inom sjukvården.

Å andra sidan finns många varianter av kristallsjukan som förblir helt oupptäckta. De mindre vanliga varianterna kan bara diagnostiseras med videonystagmoskopi VNS och det kräver ofta en van undersökare. Eftersom många av dessa varianter klingar av inom 3-5 dygn hinner inte alltid patienten komma till undersökning och få en klar diagnos.

Vestibulär migrän ”Migränrelaterad yrsel” medför en generell överkänslighet för balanssystemet impulser. Det leder till en överkänslighet för alla huvudrörelser. Detta tillstånd kan vara mycket svårt att särskilja från kristallsjuka.