Vi är yrsel.com

Yrsel_YrselcenterYrselcenter_logo3Hemtrad.Yrsel.com_Yrselcenter_besk.

Om www.yrsel.com

Yrsel.com vill ta vid efter besöket på Yrselcenters mottagningar. Eller också erbjuda möjligheten att förbereda sig före besöket. 

Informationen på yrsel.com ska ge svar på de frågor som Du inte hann ställa under mottagningsbesöket. Och erbjuda en del av de kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss de senaste tjugo åren.  

Oavsett vilken slags yrselstörning Du drabbats av tror vi att det blir lättare att hantera yrseln om Du kan förstå de bakomvarande orsakerna. Att få en känsla för sammanhangen medför hos de flesta en ökad kontroll över yrseln. 

Brainstem_small

  YRSELcenter2013.

Webbplatsen grundades 2000. Antalet texter och bilder har sedan dess successivt ökat. Idag omfattar denna webb-bok ca 200 olika artiklar och 300 bilder om yrsel. Christian Geisler verkar som redaktör och koordinator. 

Välkommen till www.yrsel.com – Yrselcenters information om yrsel- och balanssjukdomar

dr Mikael Karlberg

dr Krister Brantberg

dr Johan Bergenius

dr Anders Lundin

dr Christian Geisler

 

Vi är artikelförfattare på yrsel.com

Christian Geisler - läkare och specialist i hörsel- och balansrubbningar

dr Christian Geisler Läkare och masterexamen sjukvårdsorganisation Handelshögskolan Stockholm. Specialist i Hörsel- och balansrubbningar och specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar. Jag arbetar sedan 18 år enbart mot inriktningen yrsel- balans- och hörselrubbningar.

Under utbildningen på Karolinska sjukhuset forskade jag om tillstånd med akut yrsel och olika varianter av godartad lägesyrsel. 2003-2009 drev jag på en särskild yrselmottagning på Sabbatsbergs sjukhus.

Sedan 2010 arbetar jag vid Yrselcenter Stockholm och koordinerar Yrselcenters samarbete med de 22 vårdförsäkringsbolag som är våra kunder. Mitt intresset för yrsel och balansrubbningar började på 90-talet under en period som skeppsläkare på världshaven.

 

dr AAnders Lundin.nders Lundin Läkare, yrselpsykiater och Medicine doktor. Specialist i neurologi och psykiatri. Jag har mer än trettio års klinisk erfarenhet inom neurologi, neurorehabilitering och psykiatri. Jag har stor erfarenhet av hur psykologiska faktorer och stress samspelar med yrsel- och balansproblem och hur man framgångsrikt behandlar fobisk yrsel och yrsel i samband med Panikångest eller Generaliserad ångest. Sedan 2010 är jag verksam vid Yrselcenter Neuropsykiatri.

 

Jag har skrivit några av kapitlen i böckerna Yrsel (Studentlitteratur 1999) och Yrsel – utredning och handläggning (Läkartidningen Förlag AB 2011) och jag har skrivit flera artiklar om yrsel för Läkartidningen. Utöver yrsel och ostadighet har jag arbetat med alla slags psykiska störningar men med tonvikt på psykiska problem i samband med kroppslig sjukdom, i synnerhet neurologiska sjukdomar. Jag  har doktorerat på en avhandling om skallskador.

 

KristerBrantberg_Yrselcenter.

dr Krister Brantberg Läkare och Professor vid Karolinska institutet. Specialist i Hörsel- och balansrubbningar och specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar.

Jag har varit verksam som överläkare på Hörsel- och balanskliniken Karolinska universitets sjukhuset och tar numera bara sällan emot patienter vid Yrselcenter Stockholm.

Jag har arbetat med öronrelaterade yrselsjukdomar sedan 1986 och är forskningsaktiv inom området öronrelaterade yrselsjukdomar.

 

 

 

Mikael Karlberg_YrselcenterSkane

dr Mikael Karlberg Läkare och Docent. Specialist i öron-, näs- och hals sjukdomar.

Jag tjänstgör som överläkare vid ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund. Dessutom arbetar jag deltid vid Yrselcenter Skåne i Lund.

Sedan slutet av 80-talet har jag fokuserat på diagnostik och behandling av yrselsjukdomar. Jag disputerade 1995 på en avhandling om nackens betydelse för yrsel och balansrubbningar. 1999-2000 var jag ”fellow” hos professor Michael Halmagyi vid Royal Prince Alfred Hospital i Sydney, Australien.

Jag har skrivit ett 70-tal artiklar i svenska och internationella tidskrifter och föreläser mycket om yrsel, både för sjukvårdspersonal och för allmänheten, b l a via TV-programmet ”Fråga doktorn”.

 

JohanBergeniusYrselcomdr Johan Bergenius Läkare och docent vid Karolinska institutet. Specialist i Hörsel- och balansrubbningar och specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar. Pensionerad från tjänst som överläkare vid balansmottagningen vid Hörselkliniken, Karolinska sjukhuset.

Jag har arbetat med yrsel och balansstörningar i över 30 års tid. Jag  var med och grundade Svensk yrselförening Svensk Neuro Otologisk Förening SNOF som organiserar yrselintresserade i vårdgivare i Sverige och Norden. Grundade Vestibularisassistent-föreningen, en förening för den personal som i laboratoriet testar balansorganets funktion.

 

 

 

Yrsel.com 2000-2014

Gamlayrsel.com28.12

 

.