”Kristallsjuka” Godartad lägesyrsel

 

Balansorganet_YrselcenterBaggansvinklar_YrselcenterVanliga_varianter_Kristallsjuka2_Yeselcenter

orange Mekaniska fel i båggångarna – den allra vanligaste orsaken till yrselkaos

2015 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar. Yrselcenter Stockholm

Sammanfattning: ”Kristallsjukan” Godartad lägesyrsel (GLY)  är den allra vanligaste orsaken till yrsel hos vuxna människor. Balansorganets kristaller som normalt ska sitta fast i en säck på balansorganets framsida. Vätskan i balansorganens båggångar ska normalt vara klar. GLY beror på att kristallerna lossnat och bildat klumpar i balansorganets gångar.

Vid huvudrörelser och lägesförändringar kommer kristallklumparna i rörelse, det leder till korta yrselattacker och generell ostadighet. Oftast insjuknar man tidigt på morgonen. Det förekommer flera varianter av kristallsjukan beroende i vilken båggång och hur nära gångens känselspröt kristallerna har hamnat. Den vanligaste varianten beror på att kristallerna hamnat i den bakre båggången. De flesta varianter av kristallsjuka kan idag behandlas genom att de lösa kristallerna flyttas hem till sin säck igen.

Godartad lägesyrsel är den vanligaste orsaken till yrsel hos vuxna och har därför tilldelats särskilt stort utrymme på denna webbplats. 10% av befolkningen kommer under sin livstid att insjukna minst en gång i kristallsjuka. Kristallsjuka är alltså något väldigt vanligt. Först att beskriva denna vanliga yrselsjukdom var den svensk-österrikiske öronläkaren och nobelpristagaren dr Robert Barany.

Hur fungerar balansorganet normalt

Balansorganet är en del av örat och består av två säckar s k hinnsäckar och tre bågformade gångar s k båggångar. Hela detta system är fyllt med en klar vätska.

Hinnsäckarna innehåller balanskristaller. Kristallerna ligger ovanpå en slags gel som håller fast dem. Kristallsystemets uppgift är att ge oss information om hur huvudet är orienterat mot jordgravitationen. Om huvudet lutas kommer kristallerna i rörelse. Under gelen finns celler som känner av kristallernas rörelser. Information om båda balansorganens kristall-rörelser skickas hela tiden till hjärnan via balansnerven.

Balansorganet_YrselcenterBåggångarna är orienterade i tre olika plan och utrustade med ett svängdörrsliknande känselspröt.

I samband med huvudrörelser accelereras vätskan i de olika båggångarna mot eller från känselsprötet. Känselsprötets celler känner av dess rörelser.

Information från de två balansorganen, sammanlagt från sex olika känselspröt skickas hela tiden till hjärnan via balansnerverna.

 

 

Vilka är mekanismerna vid GLY

Vätskan i båggångarna ska normalt vara klar. Vid GLY har balanskristaller lossnat från en hinnsäck. De lösa kristallerna singlar med tyngdlagens hjälp ned i någon av balansorganets vätskefyllda gångar och ansamlas i klumpar. Eller så fastnar kristallerna på någon av båggångarnas känselspröt.

Kristallpartiklarna kan lossna olika tider på dygnet. Men de symtomgivande klump-ansamlingarna uppstår oftast efter det man har haft huvudet i stillhet ett tag. De allra flesta insjuknar därför på efternatten och tidigt på morgonen, efter det man legat stilla med huvudet i flera timmar.

Canalolithiasis_YrselcenterI samband med huvudrörelser kommer partikelklumpen att åka kana en bit i båggången. Denna rörelse påverkar vätsketrycket i båggången, vilket i sin tur kraftigt påverkar båggångens receptor. Receptorn är utformad för att känna av små tryckförändringar i båggångsvätskan. Om vätskan innehåller en kristallklump uppkommer sug- och tryckförändringar som är mycket större än normalt i samband med huvudrörelser.

Receptorns elektriska signaler till hjärnan blir kraftiga och motsvaras inte alls av den huvudrörelse man gör. Följden blir ett informationskaos i hjärnan. Signalerna påverkar ögonen som svarar med att göra kraftiga ryckiga rörelser s k nystagmus. Ögonrörelserna gör att man kan få ett intryck av att omvärlden snurrar. Den intensiva yrseln varar bara så länge kristallerna är i rörelse. Om huvudet hålls helt stilla så upphör karusellyrseln.

Hur vanligt är det

GLY är helt enkelt ett otroligt vanligt tillstånd. GLY är den vanligaste orsaken till yrsel. Av Yrselcenters patienter lider uppskattningsvis 40% av olika varianter av GLY. De flesta insjuknar första gången i 35-50 års åldern. GLY kan förekomma hos tonåringar men är ovanligt hos barn. Minst 30% av alla pensionärer har episoder av GLY, men inte alla är medvetna om detta.

Om man väl har haft en skov av kristallsjuka är sannolikheten för nya insjuknanden ca 30%. Följ därför våra anvisningar om hur Du själv behandlar nästa återfall.

Vad beror det på

Orsaken till att så många människor insjuknar med GLY är ännu oklar. I 70% av alla fall finner man ingen uppenbar förklaring. GLY är mycket vanligt efter skallskador. Andra sjukdomar i örat ökar risken för GLY t e x Menieres sjukdom och Vestibularisneurit. Det finns även kopplingar till sjukdomarna migrän och benskörhet. Orsakssamband till vitamin D – brist diskuteras. Långvarigt sängläge, t e x efter en operation tros kunna framkalla GLY.

Vilka är symtomen

1. Korta dramatiska yrselattacker i samband med huvudrörelser och lägesförändringar. Ofta i samband med huvudrörelser när man fortfarande ligger i sängen tidigt på morgonen. Yrselattackerna varar från några sekunder till trettio sekunder. Vid de mer ovanliga varianterna kan yrseln vara i flera minuter om man väljer att ligga kvar huvudet i den provocerande positionen.

Yrselattackerna kan utlöses av -en huvudrörelse på kudden -när man sitter upp i sängen -när man lägger sig bakåt i sängen -när man vrider sig åt ena hållet i sängen för att stänga av väckarklockan -när man bockar sig framåt för att knyta skorna -när man böjer huvudet bakåt för att se upp eller ska byta en glödlampa -när man gör sitt-ups på gymmet eller -under en yogaövning.

Särskilt obehagligt kan det vara att vakna nattetid av en plötslig och övergående yrselkänsla. Man har då utlöst kristallklumpens rörelse i båggången genom en huvudvridning på kudden i sömnen.

2. De främmande och häftiga balanssignalerna gör hjärnan förvirrad, det aktiverar flera andra hjärncentra och leder till en kaskad av obehagliga symtom. En diffus ostadighetskänsla, illamående av åksjuketyp, kräkningar förekommer och obehagskänslor i samband med alla huvudrörelser. Man kan ha svårt att gå rakt.

Vid det första insjuknande brukar man oftast blir sjukast. Då kan man även drabbas av panikkänslor och oro. Mångas första tanke är att de drabbats av en stroke eller någon ännu värre sjukdom i huvudet. Vid återfall är både hjärna och psyke bättre förberedda och hanterbarheten brukar vara bättre.

Vanliga_varianter_Kristallsjuka2_Yeselcenter

Olika varianter

GLY förekommer i flera olika varianter beroende på i vilken båggång och hur nära dess känselspröt kristallerna har hamnat.

Den vanligaste varianten beror på att kristallerna hamnat i den bakre båggången. Denna del av balansorganet är den lägst belägna när man ligger och sover. Vissa varianter och mekanismer runt GLY är fortfarande outforskade. Vår webbplats presenterar kända varianter av GLY och beskriver tre av dem ingående.

Godartad och elakartad lägesyrsel

Begreppet Godartad lägesyrsel GLY används för de flesta varianter av lägesrelaterad yrsel för att tydliggöra att det inte rör sig om en allvarlig sjukdom.

Men lägesrelaterad yrsel också förekomma i samband med störningar i hjärnans funktion t e x vid MS. Vid dessa ovanliga varianter av lägesyrsel är undersökningsfynden avvikande. Särskilda kriterier finns för att avgöra om lägesutlösta ögonrörelser, nystagmus, ska uppfattas som godartade eller inte. Lägesrelaterad yrsel som inte ter sig typisk bör därför alltid utredas av en yrselkunnig läkare.

Hur kan GLY diagnostiseras

Positionstest3hoeger_YrselcenterEn undersökare kan diagnostisera den aktuella varianten av GLY genom att provocera fram en lägesutlöst yrselattack och samtidigt observera de uppkomna ögonrörelserna s k nystagmus.

Undersökningen sker genom att huvudet rörs åt olika håll och till olika lägen. Funktionen i balansorganens sammanlagt sex olika båggångar kan på detta sätt undersökas. Huvudrörelserna stimulerar signaler från en eller två båggångar i taget. Ögonrörelserna som uppkommer ger undersökaren besked om balansimpulserna är normala eller rubbade.

Nystagmusfynd_vid_Kristallsjuka_Yrselcenter

För att kunna följa de uppkomna ögonrörelserna används oftast olika tekniska hjälpmedel.

VNS videonystagmosskopi består av en mask med två videokameror som filmar ögonen, bilderna visas på TV-skärmar.

Eller så används tjockbottnade glasögon med små lampor som belyser ögonen, Frenzels glasögon.

Mer information om GLY diagnostik här (Balanslaboratoriet).

Behandling av GLY

Repositioneringsbehandling_mellersta_bgg_YrselcenterOm ögonrörelserna talar för ihopklumpade partiklar i någon av båggångarna kan en partikelrensande behandling för just denna båggång omedelbart utföras en s k re-positioneringsmanöver. De lösa kristallerna kan fås att återvända till sin hemmahamn i hinnsäcken genom att vrida huvudet på ett särskilt sätt.

Därmed blir båggångsvätskan fri från kristallklumpar. Känselsprötet kommer att börja röra sig normalt igen. De rubbade balansimpulserna till hjärnan uteblir och informationskaoset i hjärnan avtar.

 

Re-positioneringsmanövern tar bara några minuter att utföra. Med VNS videonystagmosskopi mer info kan en behandlare följa de ögonrörelser som uppkommer under manövern. Därmed kan man påvisa om partiklarna rör sig åt rätt håll mot hinnsäcken eller om partiklarna hakar upp sig under behandlingen och åker tillbaka ned i båggången.

Manövrarna är ofta lätta att utföra. Framgångsfaktorer är att veta vilken typ av båggångsstörning det rör sig om, vilket balansorgan som är symtomgivande och att manövrarna utförs i rätt hastighet och i de föreskrivna vinklarna.

Även utan aktiv behandling kan GLY i 70% av fallen klinga av inom några dagar eller veckor. Man föreställer sig att de lösa partiklarna i dessa fall har löst upp sig i båggångsvätskan.

Egenbehandling

De vanligaste varianterna av GLY är ofta lätta att behandla. Innan en behandling genomförs bör man fastställa vilken typ av lägesyrsel det rör sig om, i vilken av de tre båggångarna partiklarna ansamlats och om det är höger eller vänster balansorgan som är drabbat.

Manövrarna är lätta att utföra själv och vid återkommande skov av GLY kan man behandla sig själv. Oftast är det alltid samma båggång som spökar. Eftersom manövrarna i sig framkallar yrsel krävs en smula mod att genomföra dem själv.

Förebyggande behandling

En studie har föreslagit att människor med täta återfall borde röra sitt huvud särskilt mycket för att slippa klumpbildningar i båggångsvätskan. Vid täta återfall kan man prova att undvika att sova på symtomgivande sidan. Man stoppar en ryggkudde innanför pyjamasjackan för att inte rulla över mot den sjuka sidan och somnar på sin friska sida. Vid känd vitamin D-brist bör denna behandlas.

Bra förebyggande behandling saknas alltså idag men med en korrekt egenbehandling kan återkommande skov av GLY avslutas raskt.

Var får man hjälp

I de flesta fall med lägesrelaterad yrsel som man inte upplevt tidigare rekommenderas en konsultation hos en yrselkunnig vårdgivare. För att bekräfta misstanken om GLY och därmed samtidigt utesluta andra yrselorsaker. Många vårdgivare känner till behandlingsmanövern för den vanligaste varianten, partiklar i bakre båggången.

Däremot är det inte alla vårdgivare som vill hjälpa till att utföra behandlingen. En del patienter får nöja sig att få en hänvisning till yrsel.com eller så får man behandlingsbeskrivning i handen för att försöka utföra manövrar på egen hand. Det är inte farligt att behandla ”fel” sida eller ”fel” båggång men det kan ge ett tillfälligt ökat obehag.

För att helt säkert kunna bedöma vilken typ av GLY man lider av krävs en undersökning med videonystagmosskopi VNS. Sådan utrustning finns i regel hos öron-näsa-hals-läkare.

Svårbehandlad GLY

För en van behandlare är lägesyrsel i regel lätt att behandla. Oftast räcker det att utföra repositions-manövern en eller två gånger. Yrselcenters patienter behandlas på sådant sätt att man lämnar mottagningen först när alla tecken talar för att behandlingen varit framgångsrik och partiklarna lämnat båggången.

Baggangsstriktur_YrselcenterIbland krånglar det och omedelbar effekt uteblir. Kristallklumpen kan ha fastnat och hakat fast i båggångens ojämna vägg. Ibland förekommer förträngningar i båggången, de utgör effektiva stoppklossar för att partiklarna ska kunna passera ut. Då får man använda annan teknik för att utöva större krafter vid repositionen. På Yrselcenter används ibland vibrationsverktyg mot skallbenet som omger örat för att förhindra att partiklarna ska fastna mot båggångsväggen.

Ibland kan det vara svårt att omedelbart peka ut den symtomgivande sidan. Framförallt vid GLY i mellersta båggången och vid störningar i känselspröten.

Vid tillstånd med lösa partiklar i flera båggångar samtidigt kan mängden av ögonrörelse-fynd förvirra undersökaren. Förekomst av GLY i bägge balansorganen samtidigt förekommer visserligen men är ovanligt.

Behandlingskomplikationer

Emellanåt leder behandlingen av partiklar i en båggång till att de spiller över till en annan båggång. Det ökar snarare yrseln. Detta händer även erfarna behandlare regelbundet och beror på att båggångarnas anatomi kan variera mellan människor.I dessa fall får man först behandla den ena båggången och sedan fortsätta behandla nästa.

Illamående och ostadighetskänslor är vanliga besvär efter en båggångs-manöver, symtomen kan ha flera olika orsaker.

Tillstånd som kan förväxlas med GLY

De flesta tillstånd med yrsel ger ökade besvär i samband med huvudrörelser. Därför förekommer troligen en viss överdiagnostik av GLY inom sjukvården.

Å andra sidan finns många GLY-varianter som förblir helt oupptäckta. De mindre vanliga varianterna kan bara diagnostiseras med videonystagmosskopi VNS av en van undersökare. Eftersom många av dessa varianter klingar av inom 3-5 dygn hinner inte alltid patienten komma till undersökning och få en klar diagnos.

Migränaura som bara ger lägesrelaterad yrsel men inte huvudvärk kan vara svår att särskilja från GLY.

Timing – en viktig faktor för både diagnostik och behandling av GLY

Kristallsjuka_KLUMPform_Yrselcenter

GLY är en dynamisk sjukdom med varierande förlopp under dygnet.

Oftast har man mest besvär under efternatten och på mornarna. Då har man haft huvudet stilla i flera timmar och de lösa partiklarna har hunnit sjunka ned och bildat klumpar. Vid huvudrörelser rör sig klumpen och ger en påtaglig tryck- och sugeffekt mot båggångens känselspröt.

 

Kristallsjuka_MOLNform_Yrselcenter

kl 15.00

Efter lunch börjar man må bättre. Då har man utan att tänka på det gjort så många vardagliga huvudrörelser att kristallklumparna löst upp sig och istället virvlar runt i moln-formationer.

Ett kristallmoln i en båggång kan ge diffusa yrselbesvär men ger inga yrselattacker. När kristallerna befinner sig i moln-form är det svårare att påvisa och diagnostisera lägesyrseln. Om partiklarna inte är ihopklumpade kan de heller inte behandlas effektivt.

.

 

Kristallsjuka_KLUMPform_Yrselcenter

kl 06.30

Men efter en tupplur eller till nästa morgon efter en natts stillaliggande har partiklarna åter ansamlats till en klump som stör båggångsreceptorn i samband huvudrörelser.

Man ska passa på att behandla lägesyrseln när partiklarna är i klump-form. På Yrselcenter ombedes patienter med misstänkt GLY komma till undersökning tidigt på förmiddagen

 

 

 

 

 

Bild på Krstallsjuka YrselcenterRepositionsmanövrar vid lösa partiklar i balansorganens båggångar GLY YrselcenterBaggangsvinklar_Hoebakre1_YrselcenterHallpike_positionen_höger_Yrselcenter

Behandlingsmanövrar av vanliga varianter av Godartad lägesyrsel GLY

2016 Christian Geisler leg läk spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH sjukdomar

1. Identifiera i vilket öra och i vilken båggång de lösa partiklarna befinner sig. 

2. Utför en eller några upprepade re-positioneringsmanövrar tills yrselattacker inte längre kan utlösas.

3. Manövrarna utförs med fördel på mornarna. Efter behandlingen, undvik utlösande huvudrörelser under resten av den dagen. Första natten efter behandlingen kan man gärna ligga lite särskilt högt med huvudet i sängen. Och gärna ligga särskilt mycket på det friska örat.

Vår webbplats presenterar noggranna instruktioner och videoklipp för manövrarna för de vanligaste GLY-varianterna:

Epleys manöver, behandling av GLY p g a lösa partiklar i bakre båggången höger och vänster.

Semonts manöver, behandling av GLY p g a lösa partiklar i bakre båggången höger och vänster

Barbeque manöver, behandling av GLY p g a lösa partiklar i mellersta båggången höger och vänster.

Guifonis manöver, behandling av GLY p g a lösa partiklar i mellersta båggången vänster. Höger görs på motsvarande sätt men spegelvänt.

 

.